Actuarieel advies

Wij pakken graag complexe pensioenvraagstukken aan.

En helpen u met actuariële advisering, ALM advies of haalbaarheidstoetsen. Daarbij volgen we continu de ontwikkelingen op pensioengebied binnen Nederland en Europa. Zo zijn onze maatwerk adviezen altijd gebaseerd op de meest actuele wet- en regelgeving. We maken complexe pensioenvragen begrijpelijk en hebben bij onze advisering oog voor detail. En wij ondersteunen pensioenfondsen bij de inrichting van de actuariële functie.

Heldere en objectieve actuariële advisering
Ons team van actuariële specialisten is klantgericht en beschikt over gedegen en actuele kennis van zaken. Onze adviezen zijn helder, toegankelijk en objectief. Bij onze adviezen volgen we een vastgelegd proces. Onze afdeling Risk Management kijkt mee met de actuarieel adviseurs en beoordeelt en evalueert regelmatig onze werkwijze.

Efficiënt deelnemergegevens verwerken
Bij het uitvoeren van onze berekeningen maken wij gebruik van onze kennis van administratiesystemen. Zo kunnen wij op een efficiënte manier deelnemergegevens verwerken en snel alle typen berekeningen uitvoeren.

We helpen u ook met ALM-advies en haalbaarheidstoetsen
ALM-studies geven inzicht in de effectiviteit van uw sturingsinstrumenten. De resultaten worden gebruikt bij de onderbouwing van het beleid van een pensioenfonds. We kijken naar resultaten onder verwachte economische scenario’s en onder stressomstandigheden. Ook de haalbaarheidstoets kunnen wij eenvoudig uitvoeren. In al onze rapportages staat heldere communicatie van de resultaten voorop.

Wilt u meer weten over Actuarieel advies?
U kunt contact opnemen met Agnes Joseph, actuaris, telefoonnummer 06 51 68 73 18 of e-mail agnes.joseph@achmea.nl.

geld in spaarpot