Bestuursadvies

Wij helpen u bij uw bestuurlijke taken

Met Bestuursadvies worden u en uw fondsorganen ontzorgd. Bijvoorbeeld door het signaleren van ontwikkelingen die we vertalen naar beleidsadviezen of oplossingen. Of door het voeren van regie op de samenwerking met uw contractpartijen en het coördineren van beleidscommunicatie. We adviseren ook over de inrichting van governance en kunnen uw administratieve, secretariële en logistieke taken uit handen nemen. Wij zijn uw dagelijkse aanspreekpunt.

De diensten van Bestuursadvies
Wij bieden:

 • bestuursadvies
 • bestuursondersteuning

Bestuursadvies

 • beleidsadvisering
 • regie op het vergaderproces
 • schakel tussen fonds, uitvoeringsorganisatie en andere partijen
 • schakel tussen fonds en toezichthouders
 • schakel tussen fondsbestuur en besturen andere fondsorganen
 • schakel tussen fonds en andere contractpartijen van fonds (o.a. vermogensbeheerders, accountant, actuaris)
 • regie acties en besluiten
 • regie fondsdocumenten
 • algemene informatieverstrekking
 • regie contractbeheer fonds
 • regie op en organisatie bemensing bestuur en fondsorganen

Voorbeeld: een fonds in onze portefeuille ondersteunen wij dagelijks bij de bestuurstaken. Wij voeren regie op de contractpartijen van het fonds en helpen hen met secretariële taken.

Bestuursondersteuning
Voor een soepel vergaderproces is strakke organisatie en accurate vastlegging van bestuursstukken essentieel. Hierin kunnen wij ondersteunen. Onze activiteiten:

 • vastleggen vergaderdata, vergaderlocaties en regelen catering,
 • verzamelen en verzenden agendastukken,
 • juiste en tijdige levering bestuursstukken,
 • bestuursnotulen,
 • opstellen en bewaken actielijsten,
 • verzorgen bijeenkomsten buiten reguliere vergaderingen om (o.a. opleidingsdagen, themadagen, heisessies),
 • onderhouden bestuurdersportaal,
 • uitvoeren algemene secretariële en administratieve werkzaamheden (o.a. vastlegging ingaande en uitgaande post en facturen),
 • verzorgen en bijhouden formele procedures (o.a. roosters aftreden, registers KvK),
 • afhandelen declaraties reiskosten en vacatiegelden,
 • up-to-date houden gegevens bestuursleden,
 • beheer fondsarchief.

Voorbeeld: een fonds in onze portefeuille vormt samen met onze regisseur, bestuursadviseur en fondssecretaris een bestuursbureau voor het fonds. Dagelijks worden agenda’s en prioriteiten bepaald en wordt intern afgestemd (o.a. met deelnemersadministratie, incasso, communicatie, fondscontrol, accountmanager). Signalen van SPF bespreekt de bestuursadviseur in het klantteam om zo de dienstverlening te verbeteren.

Onze aanpak
Wij stellen een jaarplanning voor u op, die een stevige basis vormt voor uw beleid. Met de jaarplanning kunt u tijdig belangrijke besluiten nemen en voor die tijd eventueel specialistische expertise inschakelen binnen of buiten Achmea Pensioenservices. Daarnaast zorgen we voor een vlekkeloze planning van de processen van verantwoording en of rapportages aan alle betrokken partijen. Bij deze werkzaamheden hoort uiteraard ook het schrijven van heldere notities en voorleggers.

Waarom Bestuursadvies?
Wij onderscheiden ons door:

 • een klantwaardering van 8,0,
 • persoonlijke bestuursadviseurs,
 • volledige ontzorging, door zowel advies als ondersteuning,
 • directe verbinding met alle onderdelen binnen pensioenadministratie.

Wilt u meer weten over Bestuursadvies?
Inge Spiekman, bestuursadviseur, staat u graag te woord: telefoonnummer 06 12 10 33 19 of e-mail.

Inge Spiekman