Juridisch Advies

Een professioneel en gedreven team staat in contact met alle klanten.

Als pensioenfonds heeft u continu te maken met juridische aspecten van uw beleid en uitvoering. En dat in een sector waarin wet- en regelgeving in hoog tempo verandert. Met ons team van ervaren, gespecialiseerde pensioenjuristen aan uw zijde hoeft u zich hierom geen enkele zorg te maken. Wij kunnen u in alle opzichten juridisch ondersteunen.

Flyer juridisch advies (pdf)

De diensten van Juridisch Advies
Ons advies gaat over:

  • pensioenjuridische- en beleidsvraagstukken
  • fondsdocumenten
  • contracten
  • individuele dossiers

Pensioenjuridische -en beleidsvraagstukken
Wij helpen u bij de ontwikkeling en vaststelling van uw doelstellingen en beleidsuitgangspunten, maar ook bij het vormgeven van uw strategie en governance. Voor al uw vragen op het gebied van pensioenrecht en beleid kunt u bij ons terecht. Wij informeren en adviseren u over wijzigingen in wet – en regelgeving en bieden u ondersteuning en advies tijdens vergaderingen en in dossiers van toezichthouders.

Fondsdocumenten
Omdat we nauw samenwerken met u en onze uitvoeringsorganisatie, vertalen we veranderingen in wet- en regelgeving snel naar uw fondsdocumenten en zorgen we voor goede aansluiting tussen juridische stukken, uw beleid en de administratieve uitvoering. We hebben kennis van alle typen pensioenregelingen inclusief DC dat steeds meer terrein wint.

Contracten
Voor het beoordelen, opstellen of aanpassen van contracten tussen uw pensioenfonds en derden kunt u ook bij ons terecht. Bijvoorbeeld overeenkomsten van collectieve waardeoverdracht, overeenkomsten van opdracht en contracten met UWV, BRP. Door onze kennis van de uitvoeringsorganisatie kunnen wij gericht toetsen op praktische uitvoerbaarheid.

Individuele dossiers
Soms krijgt u te maken met klachten en bezwaren van (gewezen) deelnemers of pensioengerechtigden, bijvoorbeeld bij de Ombudsman. Met onze gedegen pensioenjuridische kennis en achtergrond in de advocatuur bieden wij uw pensioenfonds optimale ondersteuning en vertegenwoordiging in geschillen.

Onze aanpak
Wij participeren in de Commissie Pensioenzaken van de Pensioenfederatie en hebben nauwe contacten met DNB en AFM. Daardoor zijn we altijd goed op de hoogte van de laatste pensioenontwikkelingen en wet- en regelgeving. Deze kennis én onze kennis van alle typen regelingen en fondsen maakt dat ons advies altijd actueel is en volledig afgestemd op de specifieke situatie van uw pensioenfonds. Onze adviezen zijn helder, toegankelijk en objectief. U heeft één aanspreekpunt, maar wij denken met u mee vanuit ons hele team. Juridische problemen zijn daardoor snel en pragmatisch opgelost.

Waarom Juridisch Advies?
De ontwikkeling en uitvoering van pensioenbeleid kan niet zonder doelgericht en adequaat juridisch advies. Daarin onderscheiden wij ons op de volgende punten:

  • juridische kennis van alle typen fondsen en regelingen,
  • ruime ervaring in individuele dossiers door een achtergrond in de advocatuur,
  • participatie in werkgroepen van de Pensioenfederatie,
  • wij informeren fondsen via onze nieuwsbrief Pensioennieuws & Opinie over actuele pensioenjuridische onderwerpen.

Wilt u meer weten over Juridisch Advies?
Thirsa de Vries, manager Juridische Zaken, staat u graag te woord: via telefoon (06 23 64 67 50) of via e-mail.

Thirsa de Vries