Advies pensioenakkoord

Voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel

In juni 2019 sloten werkgeversorganisaties, vakbonden en minister Koolmees een akkoord, gesteund door de achterbannen: het Pensioenakkoord. De uitwerking van het Pensioenakkoord leidt naar een nieuw pensioenstelsel, waarin iedereen een premieregeling krijgt.

Lees meer over het pensioenakkoord


Transitieperiode nieuw pensioenstelsel
Alle pensioenregelingen moeten volgens het Pensioenakkoord uiterlijk 1 januari 2026 aangepast zijn. Er komt een transitieperiode van vier jaar (2022 – 2026) voor de besluitvorming en implementatie. Partijen bij de pensioenregeling én u als pensioenfonds moeten op tijd bepaalde mijlpalen halen.

Lees meer over tijdpad & planning Pensioenakkoord (pdf)


Wet toekomst pensioenen
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde eind 2020 de consultatieversie van de Wet toekomst pensioenen, de wet die het Pensioenakkoord uitwerkt. Op 1 januari 2022 gaat deze wet in. Het parlement moet zich er nog over buigen, maar u kunt wel alvast aan de slag voor het nieuwe pensioenstelsel.

In elke fase een aantal thema’s
Wij kunnen u in elke fase van het tijdpad naar het nieuwe pensioenstelsel helpen. En we richten ons nu vooral op de eerste fase van de transitieperiode tot 1 juli 2022: de oriëntatiefase. In deze fase kunnen we u met het volgende helpen:

1. Het opbouwen van kennis over het nieuwe pensioenstelsel.
2. Het inrichten van een projectorganisatie.
3. De keuze voor het wel/niet toepassen van het Transitie-FTK.
4. Het maken van een communicatieplan.

advies nieuw pensioenstelsel