Advies pensioenakkoord

Voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel

Met de Wet toekomst pensioenen komt er een nieuw pensioenstelsel. Nederland stapt er door over naar premieregelingen. Per 1 januari 2028 moet het nieuwe pensioenstelsel er echt staan. Dan starten de nieuwe regelingen. Voor die tijd moet er heel wat gebeuren. Onze experts helpen u graag bij de voorbereiding én daarna.

Lees meer over het pensioenakkoord

Transitieperiode nieuw pensioenstelsel
Alle pensioenregelingen moeten volgens het Pensioenakkoord uiterlijk 1 januari 2028 aangepast zijn. Er komt een transitieperiode van vier en half jaar (2023 - 2028) voor de besluitvorming en implementatie. Partijen bij de pensioenregeling én u als pensioenfonds moeten op tijd bepaalde mijlpalen halen. In onze video ziet u de fases en wat u daarin kunt doen.


Wet toekomst pensioenen
De Eerste Kamer stemde op 30 mei 2023 in met het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen. Op 1 juli 2023 gaat deze wet in. U kunt ermee aan de slag.

In elke fase een aantal thema’s
Wij kunnen u in elke fase van het tijdpad naar het nieuwe pensioenstelsel helpen. En we richten ons nu vooral op de eerste fase van de transitieperiode tot 1 juli 2024: de oriëntatiefase. In deze fase kunnen we u met het volgende helpen:

1. Het opbouwen van kennis over het nieuwe pensioenstelsel.
2. Het inrichten van een projectorganisatie.
3. De keuze voor het wel/niet toepassen van het Transitie-FTK.
4. Het maken van een communicatieplan.

advies nieuw pensioenstelsel