Advies pensioenakkoord

Voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel

Met de Wet toekomst pensioenen komt er een nieuw pensioenstelsel. Nederland stapt er door over naar premieregelingen. Per 1 januari 2027 moet het nieuwe pensioenstelsel er echt staan. Dan starten de nieuwe regelingen. Voor die tijd moet er heel wat gebeuren. Onze experts helpen u graag bij de voorbereiding én daarna.

Lees meer over het pensioenakkoord


Transitieperiode nieuw pensioenstelsel
Alle pensioenregelingen moeten volgens het Pensioenakkoord uiterlijk 1 januari 2027 aangepast zijn. Er komt een transitieperiode van drie en half jaar (2023 - 2027) voor de besluitvorming en implementatie. Partijen bij de pensioenregeling én u als pensioenfonds moeten op tijd bepaalde mijlpalen halen. In onze video ziet u de fases en wat u daarin kunt doen.


Wet toekomst pensioenen
De Wet toekomst pensioenen ligt bij het parlement. Op 1 juli 2023 gaat deze wet naar verwachting uiterlijk in. Er is op dit moment al zo veel bekend over het nieuwe pensioenstelsel dat u ermee aan de slag kunt.

In elke fase een aantal thema’s
Wij kunnen u in elke fase van het tijdpad naar het nieuwe pensioenstelsel helpen. En we richten ons nu vooral op de eerste fase van de transitieperiode tot 1 juli 2024: de oriëntatiefase. In deze fase kunnen we u met het volgende helpen:

1. Het opbouwen van kennis over het nieuwe pensioenstelsel.
2. Het inrichten van een projectorganisatie.
3. De keuze voor het wel/niet toepassen van het Transitie-FTK.
4. Het maken van een communicatieplan.

advies nieuw pensioenstelsel