Productadvies & innovatie

Het team Productadvies & Innovatie adviseert over het toekomstbestendig maken van de pensioentoezegging. Onder toekomstbestendig verstaan wij een pensioenregeling die tegen acceptabele kosten wordt uitgevoerd, die altijd in lijn is met de laatste wet- en regelgeving én die begrijpelijk is voor deelnemers. We richten ons op pensioenfondsen die zelfstandig blijven, maar bijvoorbeeld de toezegging willen moderniseren, vragen hebben over hoe houdbaar de administratie of communicatie van hun pensioentoezegging is of die hun pensioentoezegging aan willen passen.

Download de flyer

Lees ons innovatiemagazine

De diensten van Productadvies & Innovatie
Ons advies gaat over:

 • harmonisatie en rationalisatie van complexiteit in de pensioenregeling(en).
 • uitbreiding van de regeling of overgang naar een ander pensioensysteem.
 • pensioeninnovatie die helpt bij moderne uitvoering en communicatie.

Harmonisatie en rationalisatie
We willen pensioenregelingen vereenvoudigen en klaarstomen voor het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast kijken we hoe we kosten kunnen besparen op de pensioenuitvoering door efficiëntere administratie. Denk aan:

 • vereenvoudiging van de regeling
 • kostenbesparingen in de uitvoering
 • rationalisatie van overgangsregelingen
 • invulling van de zorgplicht
 • uitvoeringstechnische issues
 • risicohouding van deelnemers.

Uitbreiding of overgang
We begeleiden de overgang naar een nieuw pensioensysteem en/ of voegen nieuwe elementen aan de pensioenregeling toe. Denk aan:

 • introductie van DC met variabel pensioen en nieuwe manieren van risicoprofielmeting
 • uitbreiding van de regeling met nieuwe vormen (bijsparen, ANW, AOP etc.)
 • overgang van DB naar DC
 • marktpropositie (voor BPF en APF).

Voorbeeld: Voor een van onze klanten is op basis van de doelen en uitgangspunten van het bestuur, een volledige uitwerking van een nieuwe DC-regeling opgesteld. Wij begeleiden het bestuur in haar besluitvorming en faciliteren het hele proces tot en met de implementatie.

Pensioeninnovatie
We zetten actuele middelen en technologie in om pensioen en de communicatie over pensioen aan te laten sluiten bij de wensen van morgen. Denk aan:

 • vernieuwende pensioenoplossingen, waaronder dynamisch lifecycling en variabel pensioen,
 • informeren en adviseren over de kansen van de nieuwe wereld in pensioen en techniek,
 • informeren en adviseren over de kansen van data science en big data,
 • ontzorging van deelnemers in hun financieel welzijn in het algemeen,
 • innovatie in de benadering van deelnemers.

Voorbeeld: Voor een van onze klanten hebben we een innovatief, online instrument ontwikkeld, waarmee we de risicohouding van deelnemers kunnen uitvragen. Het instrument is gebouwd volgens de laatste technologie en is communicatief helemaal toegespitst op het begrip van de deelnemer.

Onze aanpak
Via een inventarisatiesessie of workshop met het pensioenfondsbestuur maken we de behoefte helder. Wij werken dit uit in een goede opdrachtomschrijving en stellen hiervoor een offerte op. Na akkoord op de offerte werken we het advies uit. Waar nodig wordt geschakeld met andere adviesdiensten voor doorrekeningen, businesscase en uitvoerbaarheid van het advies. Het adviesrapport presenteren we aan de commissie en/of het bestuur en indien nodig aan de Raad van Toezicht of andere organen. Daarna volgen afspraken over de uitvoering en implementatie.

Waarom Productadvies & Innovatie?
Binnen onze adviesdienst speelt innovatieve, toekomstbestendige communicatie met de deelnemer een centrale rol. Het gaat tenslotte om het hart van het pensioenfonds. We begeleiden fondsen van A tot Z. Van inventarisatie tot businesscase en van advies tot presentatie en implementatie. Onze adviezen steken we integraal in inclusief juridische en actuariële aspecten. Altijd met een persoonlijk aanspreekpunt en de garantie dat het advies op alle verantwoordelijkheidsterreinen uitvoerbaar is.

Onze aanpak op communicatie is eerder al bekroond door Pensioen, Bestuur & Management.

Wilt u meer weten over Productadvies & Innovatie?
Arjan van de Griend, Directeur Pensioenfondsen en Advies, staat u graag te woord via e-mail.

Arjan van de Griend