Risicomanagementadvies

Bij het realiseren van uw strategie loopt u risico’s.

Bij het uitvoeren van beleid en werkzaamheden loopt uw organisatie financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s. Denk bijvoorbeeld aan integriteit en compliance. Wij helpen u de risico’s van uw fonds in kaart te brengen en te beheersen. En wij ondersteunen pensioenfondsen bij de inrichting van de risicobeheerfunctie.

Wij helpen bij de opzet en uitvoering van uw risicomanagement
Risicomanagement begint en eindigt vaak op papier: het wordt nog lang niet altijd ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht. Dat is een gemiste kans. Risicomanagement is niet alleen verplicht; een goede aanpak helpt ook de resultaten van het pensioenfonds te verbeteren.

Risicomanagement: meer dan alleen een goed voornemen
Wij zien erop toe dat uw risicomanagement niet bij papier en goede voornemens blijft. We helpen u actief uw risicomanagement in de praktijk uit te voeren. Bijvoorbeeld door bij u aan te schuiven en zaken uit te leggen, te bespreken en te helpen implementeren. En ervoor te zorgen dat bij alle besluiten de relevante risico’s tegen het licht worden gehouden en niet kunnen worden vergeten.

Hiermee kunnen we u onder andere helpen

 • Begrip en duidelijkheid creëren over de verschillende risico’s. Zodat iedereen op een uniforme manier met de risico’s kan omgaan.
 • Strategie en beleid vaststellen met betrekking tot financiële en niet-financiële risico’s.
 • Een heldere governance structuur opzetten. Deze is zo ingericht dat de onafhankelijkheid van de verschillende sleutelfuncties is gewaarborgd.
 • Heldere richtlijnen en protocollen opstellen voor een integraal risicomanagementproces. Ook voor de diensten die u hebt uitbesteed.
 • Risicoanalyses maken.
 • Een online dashboard voor u inrichten. Daarmee helpen wij u met de beoordeling van de risico’s. U kunt op elk moment zien wat de status is van uw risicomanagement en bijvoorbeeld welke zaken nog extra aandacht vereisen.

Risicobeheer


Wij zijn uw multi-disciplinaire risicomanager
Om uw risico’s goed te kunnen beheren en managen moet uw risicomanager van alle markten thuis zijn. Gelukkig hoeft u deze disciplines niet allemaal in huis te halen. Met Achmea Pensioenservices hebt u de beschikking over een team dat gezamenlijk uw risico’s managet. Van IT tot communicatie, van actuariaat tot compliance en van vermogensbeheer tot juridische en fiscale zaken.

Samen geven wij structuur aan uw risicomanagement
Een collectief bewustzijn van de risico’s binnen uw pensioenfonds is belangrijk. Wij ondersteunen en prikkelen bij het inventariseren, analyseren en vaststellen van risicobeheersmaatregelen. We denken actief met u mee, geven advies en ondersteunen u bij het naleven van de opgestelde beheersmaatregelen.

Hiermee kunnen we u helpen

 • Leveren van countervailing power tijdens uw bestuursvergaderingen.
 • Assisteren tijdens besprekingen met uitbestedingspartners.
 • Periodiek overleg voeren met uw pensioenfonds.
 • Opstellen en beoordelen van risicorapportages.
 • Opstellen, onderhouden en beoordelen van het IRM-raamwerk (integraal risicomanagement).

Wilt u meer weten over Risicomanagementadvies?
U kunt contact opnemen met Ellen van de Kerkhof, adviseur risicomanagement pensioenfondsen, telefoonnummer 06 131 844 11 of e-mail ellen.van.de.kerkhof@achmea.nl.

man snijdt groenten