Risicomanagementadvies

Bij het realiseren van uw strategie loopt u risico’s.

Bij de uitvoering van uw beleid en de dagelijkse werkzaamheden loopt uw organisatie financiële én niet-financiële risico’s. Voorbeelden daarvan zijn marktrisico’s en operationele of compliance-risico’s. Wij helpen u de risico’s van uw pensioenfonds in kaart te brengen én te beheersen.

Flyer risicomanagementadvies (pdf)

De diensten van Risk & Compliance
Wij maken onderscheid in:

 • advies
 • rapportage
 • vervullen risicobeheerfunctie

Advies
Wij bieden u deskundig advies, begeleiding of ondersteuning bij uw risicomanagement. Onze adviseurs helpen u graag met:

 • begrip en duidelijkheid over de verschillende risico’s voor uniformiteit,
 • vaststellen strategie en beleid financiële en niet-financiële risico’s,
 • opzetten heldere governancestructuur met borging onafhankelijkheid sleutelfuncties,
 • opstellen heldere richtlijnen en protocollen voor integraal risicomanagementproces (ook voor uitbestede diensten),
 • begeleiding bij maken risicoanalyses.

Wij kiezen voor een praktische insteek. Zo hebben meerdere pensioenfondsen op ons advies hun IT-beleid in hun bestaande documenten gevoegd (o.a. gedragscode en uitbestedingsbeleid) om dubbele teksten in documenten te voorkomen. Niet alleen het IT-risico, maar ook het operationeel -, uitbestedings- en integriteitsrisico wordt zo geborgd.

Rapportage
Wij bieden ook eenduidige, centrale vastlegging van uw risicobeheerraamwerk. Onze adviseurs helpen u graag met:

 • inrichten en onderhouden online omgeving,
 • genereren overzichten risicocategorieën en risicobeoordelingen (opzet en bestaan,
 • genereren overzichten beheersmaatregelen, acties en incidenten (werking).

Op elk moment is te zien wat de status van uw risicomanagement is en welke zaken extra aandacht vragen. Informatie wordt bij ons maar op één plaats toegevoegd, gewijzigd of verwijderd en gaat vervolgens weer automatisch mee in alle overzichten die wij voor u genereren.

Risicobeheerfunctie
U kunt ons uw risicobeheerfunctie laten vervullen. De hiervoor genoemde advies- en rapportagewerkzaamheden voeren we dan uit ter ondersteuning van uw sleutelfunctiehouder Risicobeheer. Uw sleutelfunctiehouder assisteren wij verder als volgt:

 • U kunt ons uw risicobeheerfunctie laten vervullen. De hiervoor genoemde advies- en rapportagewerkzaamheden voeren we dan uit ter ondersteuning van uw sleutelfunctiehouder Risicobeheer. Uw sleutelfunctiehouder assisteren wij verder als volgt:
  • bij het opstellen van risicobeoordelingen van bestuursbesluiten (countervailingpower),
  • bij het beoordelen van risicorapportages van uitbestedingspartners,
  • bij het voeren van periodiek overleg andere (vervullers of houders van) sleutelfuncties.

  Onze aanpak
  Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen pensioenfondsen bij hun risicomanagement en of rapporteren over opzet, bestaan en werking. We adviseren en stellen een online omgeving beschikbaar voor fondsen die zelf hun risico’s managen, maar kunnen ook alles uit handen nemen. Daarnaast geven we workshops en opleidingen op het gebied van risicomanagement, waarbij we nieuwe methoden als een ‘escaperoom’ gebruiken om meer bewustwording te creëren.

  Waarom Risk & Compliance?
  Risk & Compliance is een tijds- en kennisintensieve taak voor pensioenfondsen. Wij kunnen u op een onderscheidende manier ondersteunen door:

  • complete dienstverlening (advies, rapportage, vervullen risicobeheerfunctie),
  • samenwerking met alle relevante disciplines (o.a. IT , communicatie, actuariaat, vermogensbeheer en juridische en fiscale zaken),
  • online omgeving met 24/7 actuele status van uw risicomanagement (opzet, bestaan en werking).
  • hoge klantwaardering deskundigheid en inhoud,
  • 20 jaar kennis en ervaring met risicomanagement voor pensioenfondsen,
  • persoonlijke aanspreekpunten en vertrouwde adviseurs voor u,
  • gegarandeerde continuïteit,
  • onafhankelijke advisering, ook ten opzichte van onze eigen pensioenuitvoering,
  • een pragmatisch advies dat is beproefd in de praktijk,
  • onze inzet om blijvend te vernieuwen in kennis en middelen.

  Wilt u meer weten over Risk & Compliance?
  Robert Meulenbroek, adviseur Risicomanagement pensioenfondsen, staat u graag te woord: via telefoon (06 19 29 74 62) of via e-mail.

Robert Meulenbroek