Organisatienieuws - overzicht

tekenen documenten

IKEA Pensioenfonds verlengt contract

30 januari 2019

Stichting IKEA Pensioenfonds (STIP) verlengt de overeenkomst met Achmea Pensioenservices voor minimaal 3 jaar met een optie voor nog eens 2 jaar. STIP is sinds 2011 klant bij Achmea Pensioenservices. Het fonds verzorgt de pensioenregeling van medewerkers van IKEA Nederland BV, Inter IKEA Systems BV en Inter IKEA Services BV (circa 15.000 deelnemers).

Net als bij de werkgever IKEA en het pensioenfonds STIP werkt Achmea Pensioenservices ook continu aan verbetering en efficientie. Met Pensioenfonds STIP en de werkgever IKEA is hierin een uitstekende partner gevonden. Het fonds en de werkgever hebben innovatie hoog in het vaandel staan. Daarnaast zijn zij ook groot voorstander van het persoonlijk betrekken van medewerkers bij hun pensioen en hun financiële toekomst. Dit sluit aan bij de ambities die Achmea Pensioenservices zelf heeft. De Nieuwe Digitale Klantbediening (NDK) die Achmea Pensioenservices onlangs introduceerde is hier een mooi voorbeeld van. STIP is inmiddels ook op de NDK aangesloten.

Het pensioenfonds is zeer tevreden over het bestuursadvies en de bestuursondersteuning van Achmea Pensioenservices. Accountmanager Sander Huisman: "De totstandkoming van de verlenging was geen vanzelfsprekendheid. Het pensioenfonds heeft hoge ambities en wilde zien of Achmea Pensioenservices die ambities waar kon maken. Er is het afgelopen jaar binnen Achmea Pensioenservices hard gewerkt om de verlenging van de overeenkomst mogelijk te maken. We zijn trots dat we voor zo’n mooie klant mogen werken en we zijn blij dat het fonds van onze dienstverlening gebruik blijft maken."

 

Jobert Koomans 

Nieuwe voorzitter Klantenraad Achmea Pensioenservices

08 januari 2019 

Jobert Koomans is vanaf 12 december voorzitter van de Klantenraad van Achmea Pensioenservices. Hij vervangt Janwillem Bouma, die afscheid nam van de raad in verband met het beëindigen van zijn werkzaamheden voor Shell, één van de fondsen die Achmea Pensioenservices administreert en adviseert. Jobert Koomans is bestuurder van SBZ Pensioen en vanuit die hoedanigheid vanaf medio 2017 lid van de Klantenraad.

Jobert Koomans is ruim 30 jaar werkzaam in de pensioensector onder andere bij Towers Watson en zijn voorgangers. In die jaren adviseerde hij veel ondernemingen en pensioenfondsen, vooral over strategische en complexe vraagstukken. Daarnaast vervulde hij een aantal managementrollen, onder andere als maatschaps- en directievoorzitter van Towers Watson Nederland. Vanaf 2014 zet hij zijn kennis in voor bestuurs- en toezichtfuncties in de pensioensector. Samen met zijn compagnon Hendrik Jan Kaal (Kaal & Koomans) geeft hij strategie adviezen in de pensioensector. Daarnaast is hij docent bij de Certified Pensioenexecutive opleiding van de Erasmus Universiteit.

“De Klantenraad wordt gekenmerkt door een open en constructieve dialoog met de directie van Achmea Pensioenservices. Klanten die deel uit maken van de raad delen hun toekomstvisies en zien veel in onderlinge samenwerking om strategische doelen te bereiken. Zo hebben we ook bij de invulling van de actieve groeistrategie van SBZ Pensioen uitstekend samengewerkt met andere pensioenfondsen die ook door Achmea Pensioenservices bediend worden.”

“Binnen de klantenraad werken we de gezamenlijke thema’s en speerpunten voor 2019 concreet uit. Als voorzitter wil ik daarbij een actieve meewerkende rol vervullen en er op toezien dat klanten en Achmea Pensioenservices samen goede resultaten boeken.”

Klantenraad Achmea Pensioenservices
De Klantenraad bestaat uit 15 vertegenwoordigers van ondernemings-, beroeps- en vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen, organismen voor de financiering van pensioenen en het Centraal Beheer APF. De Klantenraad adviseert de directie van Achmea Pensioenservices over onder meer de koers van het pensioenbedrijf, de pensioenproducten en de dienstverlening. De raad komt 4 keer per jaar samen.

SBZ Pensioen
SBZ Pensioen is het pensioenfonds voor organisaties werkzaam in- of verwant aan de verzekeringssector en de financiële sector. SBZ Pensioen is een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds met circa 50 aangesloten werkgevers, 11.000 actieve deelnemers en een belegd vermogen van circa € 5,5 miljard.

 

Persbericht Alliance kiest voor Achmea Pensioenservices 

Pensioenfonds Alliance kiest voor Achmea Pensioenservices

7 november 2018

Stichting Pensioenfonds Alliance brengt de pensioenuitvoering per 1 januari 2019 onder bij Achmea Pensioenservices. Alliance is het pensioenfonds van Nestlé Nederland, Nespresso Nederland en Galderma Benelux met in totaal zo'n 5.400 deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden.

Ondernemingspensioenfonds Alliance koos voor Achmea Pensioenservices na uitgebreid vergelijkend onderzoek. Doorslaggevend voor de keuze waren de beheersing van het risicomanagement en de aansluiting op de wensen van digitale communicatie.

Stichting Pensioenfonds Alliance is opgericht om de door Nestlé Nederland, Nespresso Nederland, Galderma en sociale partners vastgestelde pensioenregeling uit te voeren.

Zie ook: www.alliancepensioenen.nl

 

Agnes Joseph actuaris van het jaar

Agnes Joseph: Actuaris van het jaar

28 september 2018

Gisterenmiddag heeft Agnes Joseph van Achmea Pensioenservices een prachtige prijs in de wacht gesleept tijdens de jaarlijkse Actuarisdag van Actuarieel Podium. Samen met 2 collega's uit het vak was zij genomineerd voor de felbegeerde titel 'Actuaris van het Jaar'. De kandidaten zijn voorafgaand aan de uitreiking geïnterviewd door de juryleden op hun vakinhoudelijke bijdrage en het publiek mocht ook hun stem uitbrengen.

De nominatie had Agnes te danken aan haar proactieve, vernieuwende en stimulerende inzet, waarbij ze diverse disciplines met elkaar verbindt. De jury: "Agnes ontwerpt, presenteert en onderbouwt praktische oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals verschuivende pensioenleeftijd, generatie-evenwichtigheid, rekenrente, langlevenrisico, etc. Ze laat in woord en daad zien wat het is om actuaris te zijn in de breedste zin van het woord. We zijn trots en blij dat we Agnes deze prijs mogen uitreiken!"

Elk jaar organiseert het Actuarieel Podium de Actuarisdag. Vast onderdeel van de Actuarisdag is de verkiezing van de Actuaris van het Jaar. Voor de jaarlijkse toekenning van de Actuaris van het Jaar prijs komen actuarissen in aanmerking die een bijzondere bijdrage, met substantieĢˆle en aantoonbare maatschappelijke relevantie, hebben geleverd aan de ontwikkeling en/of toepassing van het actuariaat of het financieel riskmanagement.

 

Metro Pensioenfonds

Metro Pensioenfonds kiest voor Achmea Pensioenservices

30 juli 2018

Stichting Metro Pensioenfonds brengt de pensioenuitvoering per 1 januari 2019 onder bij Achmea Pensioenservices. Partijen hebben daartoe een letter of intent (LOI) getekend. Metro Pensioenfonds is het fonds van Metro Cash & Carry Nederland (Makro) en aangesloten ondernemingen.

Beide partijen willen de LOI omzetten in een overeenkomst met een looptijd van tien jaar. Het gaat om dienstverlening aan Makro Nederland met in totaal meer dan 10.000 deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden.

Achmea Pensioenservices heeft voor Metro Pensioenfonds een toekomstvast aanbod, waardoor het fonds zelfstandig kan blijven. Daarnaast biedt Achmea pensioenservices een digitale propositie die uitstekend past bij de ambities van het fonds.

Metro Pensioenfonds is het ondernemingspensioenfonds voor Makro Nederland en aangesloten bedrijven en verantwoordelijk voor de opbouw en uitbetaling van pensioenen. Metro Pensioenfonds is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en eigen beleid. Zie ook metropensioenfonds.nl.

Achmea Pensioenservices voert pensioenregelingen uit voor ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen, vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen en het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds.

Meer informatie
Stichting Metro Pensioenfonds
Frank Rijksen, voorzitter
telefoon (06) 108 877 13

Achmea Pensioenservices
Marco Simmers, woordvoerder
telefoon (06) 534 387 18

 

 

Bianca Tetteroo

Interview met Bianca Tetteroo

28 juni 2018

"Pensioen wordt steeds meer een persoonlijke verantwoordelijkheid. Iedereen heeft een andere behoefte. Mensen hebben een eigen huis, of niet. Ze sparen in de derde pijler, of op een gewone spaarrekening. Je hebt het totaalbeeld nodig om te weten of je voldoende pensioen opbouwt. Dat overzicht hebben de meeste mensen nu niet, omdat alles in verschillende potjes zit. Daar zien wij een rol voor ons weggelegd. Wij willen de klant als financiële coach bijstaan. Laten zien wat ie heeft, of dat het nu in de tweede, derde of vierde pijler is. Ons voordeel is dat we al die terreinen kennen." aldus Bianca Tetteroo, lid van de Raad van Bestuur van Achmea en verantwoordelijk voor pensioenen, in een exclusief met Pensioen Pro.

Achmea verzorgt voor ongeveer een miljoen werkenden de uitvoering van het pensioen. Achmea Pensioenservices doet dat met name voor ondernemings- en beroepspensioenfondsen.

 

Interview

 

Prijsuitreiking 2018

'Leef je pensioen' beloond

22 mei 2018

Achmea Pensioenservices heeft tijdens het jaarlijkse PBM Pensioensymposium een waardevolle vermelding ontvangen. De PBM eervolle vermelding 2018 is aan Achmea Pensioenservices uitgereikt voor het communicatieconcept 'Leef je pensioen…', dat gericht is op de niet-financiële kant van pensioen.

Met 'Leef je pensioen' inspireert Achmea Pensioenservices mensen en betrekt ze bij hun pensioen, onder meer door te laten zien dat pensioen meer is dan een maandelijkse uitkering. Als pensioenuitvoerder hechten we belang aan de menselijke kant van pensioen en leveren we, door middel van 'Leef je pensioen', een positieve bijdrage aan de beleving van pensioen. Via het platform zoeken we op een vernieuwende en bewezen effectieve manier contact met deelnemers en gepensioneerden. Mensen kunnen er inspiratie opdoen voor hun pensioen door verhalen en filmpjes. Het platform vult een behoefte in en heeft de afgelopen jaren bewezen dat het veel mensen inspireert en met elkaar verbindt. Met 'Leef je pensioen' helpen we deelnemers bij de invulling van deze mooie nieuwe levensfase.

Eervolle vermelding
Tijdens het jaarlijkse PBM pensioensymposium is Achmea Pensioenservices beloond met een eervolle vermelding. PBM ziet 'Leef je pensioen' als een toegankelijke manier om de menselijke kant van pensioen een gezicht te geven. "Het ontwikkelde communicatieconcept biedt, op basis van grondig onderzoek naar de effecten van het 'zwarte gat', een praktische aanpak om de 'warme kant' van pensioen te belichten. Maar ook een mooie informatiebron, waarin technologie, emotie en pensioenadministratie samenkomen." PBM is van mening dat hier sprake is van een goed onderbouwde en onderscheidende benadering van pensioencommunicatie.

"Wij zijn blij met de eervolle vermelding voor 'Leef je pensioen'", stelt Tom van der Spek, directievoorzitter Achmea Pensioenservices. "Het is een mooie blijk van erkenning voor de ambitie van onze organisatie om de betrokkenheid van de deelnemers bij hun pensioen te vergroten."

 

 

Arjan van de Griend

Arjan van de Griend senior manager Strategie, Propositie & Advies

22 februari 2018

Arjan van de Griend start per 1 maart bij Achmea Pensioenservices als senior manager Strategie, Propositie & Advies.

Arjan van de Griend was als pensioenjurist in diverse functies, onder andere als partner, verbonden aan Willis Towers Watson.

Binnen Achmea Pensioenservices wordt Arjan, met zijn team, mede verantwoordelijk voor de strategische richting van de organisatie en voor de hieruit voortvloeiende marktproposities. Hij gaat tevens leidinggeven aan het team van pensioenspecialisten. Arjan gaat deel uitmaken van het directieteam.

Arjan van de Griend:
"Tijdens mijn gesprekken bij Achmea heb ik veel positieve energie gevoeld en enthousiaste toekomstige collega's leren kennen. Ik ben erg trots op deze prachtige kans en ik zie ernaar uit om van start te gaan."

Tom van der Spek, directievoorzitter Achmea Pensioenservices:
"Wij zijn blij dat Arjan voor onze organisatie heeft gekozen. Ik ben ervan overtuigd dat hij een aanzienlijke bijdrage gaat leveren aan het realiseren van de ambities van onze organisatie."

 

 

geld in spaarpot

Achmea Pensioenservices: voor het pensioen van morgen!

1 januari 2018

Het pensioen van morgen vraagt om een andere aanpak van de uitvoering. Achmea Pensioenservices is hiervoor de nieuwe naam. Wensen en eisen rondom pensioen veranderen in een rap tempo. Net zoals het denken over pensioen. Pensioen wordt meer en meer persoonlijk. De vraag naar gespecialiseerde kennis neemt toe en nieuwe technologie biedt kansen om pensioen toegankelijker te maken. Het pensioen van morgen vraagt om een andere aanpak van de uitvoering.

Achmea Pensioenservices: nieuwe naam voor het pensioen van morgen
Met ingang van 1 januari is ‘Achmea Pensioenservices’ de nieuwe naam voor het pensioen van morgen. Achmea Pensioenservices voert voor ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen, vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen en Centraal Beheer APF het pensioen uit. Nieuwe technologie voor communicatie, administratie en verlaging van kosten is daarbij een belangrijke pijler. De dienstverlening aan verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen door Syntrus Achmea wordt dit jaar, zoals eerder aangekondigd, afgerond.

Samen werken aan het pensioen van morgen
Achmea Pensioenservices wil de betrokkenheid van deelnemers vergroten, zekerheid bieden voor fondsbestuurders en de kosten voor pensioenuitvoering verlagen. De dienstverlening richt zich op een vloeiende administratie, slimme communicatie en goed advies. Met een team van de beste pensioenexperts, IT’ers en communicatiespecialisten en jarenlange kennis en ervaring wordt samen met klanten zo het pensioen van morgen, vandaag mogelijk gemaakt.

Volg het pensioen van morgen
Achmea Pensioenservices is gevestigd in Zeist en Tilburg (Spoorlaan). Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen van Achmea Pensioenservices en wilt u op de hoogte blijven van pensioenactualiteiten in Nederland? Volgt u ons dan op LinkedIn. We houden u graag op de hoogte.