Wezenlijke verbeteringen pensioencommunicatie

Het kabinet vereenvoudigt via de Verzamelwet pensioenen per 1 juli 2017 een aantal regels voor pensioencommunicatie. Zo wordt het gemakkelijker om elektronisch te communiceren. En de voorwaardelijkheidsverklaring hoeft alleen te worden opgenomen als deze informatie voor de deelnemer relevant is. Dat is een bevestiging van de huidige praktijk. En Pensioen 1-2-3 hoeft alleen voor actieve deelnemers na 1 juli 2016 verplicht op de website van het fonds te staan. Dit moet voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van na 1 juli 2016 worden verduidelijkt.

Mailadres nodig voor elektronisch informeren
De mogelijkheden voor pensioenuitvoerders om over te gaan op elektronische informatieverstrekking worden ruimer. Nu moet je de deelnemers vooraf schriftelijk informeren over het voornemen om informatie elektronisch te verstrekken. Als de betrokkene bezwaar maakt, wordt de informatie schriftelijk verstrekt. Het wordt ook mogelijk deelnemers vooraf elektronisch te informeren over het voornemen om informatie elektronisch te verstrekken. Betrokkene moet daar dan wel uitdrukkelijk mee instemmen. Anders moet de informatie toch schriftelijk naar de deelnemer. Voor deelnemers en pensioengerechtigden waarvan de uitvoerder een e-mailadres heeft, is het een verbetering. Maar het mailadres is vaak niet bekend van nieuwe deelnemers. En die nieuwe deelnemers moet je juist om instemming vragen om hen elektronisch te informeren.

Minder vaak voorwaardelijkheidsverklaring
Bij informatie over compensatie voor inflatie moet een voorwaardelijkheidsverklaring zijn opgenomen. Pensioenuitvoerders moesten echter ook zo’n verklaring opnemen in de ‘overige informatieverstrekking’. Het kabinet beperkt de verplichting om een voorwaardelijkheidsverklaring op te nemen tot waar deze informatie relevant is voor de deelnemer. Het is een nuttige verbetering, maar ook een bevestiging van de huidige praktijk. Door de verwoording van het wetsvoorstel lijkt het echter alsof een voorwaardelijkheidsverklaring in een algemene brochure met informatie over compensatie voor inflatie niet nodig is. Dat lijkt ons onbedoeld. In dergelijke brochures hoort uiteraard ook een voorwaardelijkheidsverklaring. Het zou goed zijn dat in het wetsvoorstel te verduidelijken.

Niet altijd websiteverplichting Pensioen 1-2-3
Pensioen 1-2-3 bevat informatie die relevant is voor actieve deelnemers. Maar niet voor gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden. Voor deze groepen zou de pensioensector aparte formats moeten ontwikkelen. Een kostbare zaak die leidt tot extra administratieve lasten voor pensioenuitvoerders. Het kabinet is daar gevoelig voor. De websiteverplichting geldt straks niet voor informatie aan gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden van vóór 1 juli 2016. De informatie moet natuurlijk wel altijd op te vragen te zijn bij de pensioenuitvoerder. Door de datum van 1 juli 2016 moet strikt genomen door de voorgestelde formulering deze informatie wel op de website staan voor nieuwe gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden. Maar de bedoeling is dat deze verplichting alleen geldt voor actieve deelnemers. Dat zou dus in het wetsvoorstel dat nu in de Tweede Kamer ligt nog verduidelijkt moeten worden.

Bevestiging praktische verbeteringen
Het kabinet bevestigt al met al een aantal praktische verbeteringen. De voorwaardelijkheidsverklaring hoeft straks alleen als dit relevant is voor de deelnemer. En de kosten voor Pensioen 1-2-3 op de website worden niet onnodig hoog.

Coen Dirkx, senior communicatieadviseur en Leo Blom, juridisch beleidsadviseur