Nog geen duidelijkheid btw en pensioenregelingen

De Tweede Kamer wil zeker weten dat alle lidstaten van de Unie de Europese btw-richtlijn op dezelfde manier toepassen. Uit onderzoek blijkt niet duidelijk of er sprake is van een ongelijk speelveld voor pensioenregelingen. De Europese Commissie bespreekt dit eind 2017 in het btw-comité. Er kan ook nog een klacht komen. Dan moet de Europese Commissie extra doorpakken.

Wat wilde de Tweede Kamer ook weer weten?
Veel pensioenfondsen besteden hun administratie en vermogensbeheer uit. Bij de uitvoering daarvan heft Nederland btw bij uitkeringsregelingen (DB-regelingen). Bij de uitvoering van premieregeling (DC-regelingen) geldt btw-vrijstelling Is dat onderscheid tussen DB en DC-regelingen terecht? En geldt in andere lidstaten een ruimere btw-vrijstelling? De Tweede Kamer vroeg zich af of Nederland strenger is dan andere lidstaten. En wilde daarom onderzoek hiernaar.

Zijn andere lidstaten te ruimhartig?
Staatssecretaris Wiebes van Financiën vroeg de Europese Commissie om informatie. De Commissie houdt toezicht op een gelijke toepassing van de Europese btw-richtlijn. De Commissie sluit zich aan bij het oordeel van de Hoge Raad dat bij DB-regelingen geen btw-vrijstelling geldt. Wiebes leidt daaruit af dat andere lidstaten de btw-richtlijn verkeerd toepassen als ze voor zulke regelingen btw-vrijstelling toepassen. Maar de Europese Commissie heeft niet gehoord van problemen met de toepassing van de btw-richtlijn door de lidstaten. Maar de Commissie heeft ook geen overzicht over de toepassing ervan.

Diffuus beeld over gelijk speelveld
Wiebes vroeg ook informatie aan Dufas, de koepel van vermogensbeheerders, aan de Nederlandse Vereniging van Banken en de Pensioenfederatie. De ontvangen informatie geeft een diffuus beeld. Onduidelijk is; of er sprake is van een ongelijk speelveld. Dufas bevestigt wel dat de dienstverlening aan pensioenfondsen in een aantal omringende landen is vrijgesteld van btw. Pikant is dat een van deze organisaties zegt een klacht bij de Europese Commissie in te dienen. Dat zet extra druk op de Commissie om actie te ondernemen.

Gelijk speelveld?
Staatssecretaris Wiebes blijft zich inzetten voor een gelijk speelveld op btw-gebied in Europa. Een verschil in toepassing van de vrijstelling voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen in het nadeel van Nederlandse pensioenfondsen vindt hij niet aanvaardbaar. Dat zou betekenen dat andere lidstaten vrijstelling van DB-regelingen op basis van de btw-richtlijn zouden moeten stoppen. Op zijn verzoek bespreekt de Europese Commissie dit in december 2017 in een vergadering van het btw-comité. Stel dat dan blijkt dat sprake is van ongelijke btw-behandeling voor vergelijkbare pensioenfondsen binnen de lidstaten. Dan zal Wiebes bij de Commissie aandringen om een gelijk speelveld te handhaven. Maar op grond van de reactie van de Europese Commissie heeft dat dan alleen effect op het beleid in lidstaten die afwijken van het beleid dat in Nederland wordt gevoerd. En dat betekent dat het huidige verschil in btw-behandeling in Nederland gehandhaafd blijft.

Kamer wacht niet
De Tweede Kamer wacht niet op de vergadering van de Europese Commissie. De Kamer gaat na het zomerreces vragen stellen over uitvoering van de motie om onderzoek te doen naar de toepassing van de btw-richtlijn in andere lidstaten. De btw bij pensioenfondsen blijft de politiek achtervolgen.

Leo Blom, juridisch beleidsadviseur