Klijnsma maakt aankoop vaste uitkering aantrekkelijker

Staatssecretaris Klijnsma verbetert de regels voor nettopensioenregelingen. Het wordt aantrekkelijker om een vaste uitkering bij een pensioenfonds in te kopen. Maar een deelnemer kan nog steeds niet kiezen voor een variabele uitkering bij het eigen fonds. Daarvoor zou de wet aangepast moeten worden. Het is afwachten of het nieuwe kabinet zo’n volgende stap wil zetten.

Een pensioenfonds mag een vrijwillige pensioenregeling uitvoeren als het ook de basisregeling uitvoert. Maar een vrijwillige regeling in de vorm van een premieregeling kan beter. Zeker als het gaat om een nettopensioenregeling.

Kamer wacht niet op nieuw stelsel
De deelnemer moet momenteel op de pensioendatum een uitkering inkopen in de basisregeling. De Tweede Kamer ziet daarbij knelpunten. Bij nettopensioen betaalt de deelnemer bij inkoop een opslag voor het vereist eigen vermogen. De deelnemer betaalt daarbij voor een mate van zekerheid die hij in de huidige situatie meestal niet krijgt. Verder kan de deelnemer nu niet kiezen voor een variabele uitkering. Dat is jammer, want een variabele uitkering leidt tot een gemiddeld hoger pensioen. Versoepeling van de regels raakt aan de taakafbakening. Klijnsma vond dat de discussie hierover hoort bij inrichting van het nieuwe pensioenstelsel. De Tweede Kamer wilde daar niet op wachten.

Gunstiger inkoop nettopensioen
Klijnsma stelt nu toch een aanpassing voor. Ze wil de inkoop in de basisregeling bij nettopensioen dekkingsgraadafhankelijk maken. Er geldt wel een ondergrens van het minimaal vereist eigen vermogen van 104,3%. Bij een dekkingsgraad van 100% betaalt de deelnemer een opslag van 4,3% van het kapitaal. Dat deel is niet beschikbaar voor het pensioen, maar het is een kleiner deel dan nu. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige regels.

Variabele uitkering bij andere uitvoerder
Het kabinet wil deelnemers aan een nettoregeling de mogelijkheid geven om bij pensioeningang te kiezen voor een andere pensioenuitvoerder, zoals een verzekeraar. Een deelnemer kan met dit shoprecht bij een andere pensioenuitvoerder een variabele uitkering aankopen. Dat werkt goed als het eigen fonds zelf geen variabele uitkering aanbiedt. Maar als het fonds wel een variabele uitkering aanbiedt, dan moet de deelnemer toch naar een andere pensioenuitvoerder overstappen.

Ook variabele uitkering bij eigen fonds?
De voorstellen van staatssecretaris Klijnsma zijn een stap in de goede richting. Sommige fondsen bieden een variabele uitkering aan. Het is goed als ook de deelnemer in een vrijwillige regeling bij het eigen fonds een variabele uitkering kan aankopen. Een mogelijkheid voor een variabele uitkering is er immers gekomen, omdat doorbeleggen naar verwachting tot een hoger pensioen leidt. Dan zou het ook mogelijk moeten zijn om na tussentijds eindigen van de deelneming door te beleggen. Dan kan ook de ex-deelnemer bij pensioeningang kiezen voor een variabele uitkering. Dit is een versoepeling van de taakafbakeningseisen voor pensioenfondsen. Klijnsma vindt dat dit thuis hoort in de brede pensioendiscussie. Daar gaat het nieuwe kabinet over.

Leo Blom, juridisch beleidsadviseur