Komt de AOW-overbrugging op tijd?

digitale ouderen buiten

Minister Koolmees maakt de AOW-overbrugging weer mogelijk. Maar komt dat in de praktijk wel op tijd? Want als de resterende periode erg kort is, blijft er weinig over om mee te compenseren. Er was discussie over of een fonds een veelomvattend archief op de website moet plaatsen. Wij denken dat het beter werkt om deelnemers informatie op maat te geven. Goed nieuws is dat grote ondernemingspensioenfondsen tot 1 januari 2019 de tijd krijgen om een raad van toezicht in te stellen.

AOW-overbrugging nog tijdelijk …
Mensen die te maken krijgen met een verhoging van de AOW-leeftijd, kunnen het AOW-gat compenseren. Ze kunnen kiezen voor een hogere uitkering tot de AOW-leeftijd en een lagere uitkering daarna. Deze keuze moeten ze bij ingang van het pensioen maken. Maar wat als de AOW-leeftijd intussen verder stijgt? Dan kan de gepensioneerde behoefte hebben om de verhouding tussen de hoge en de lage uitkering aan te passen. De Verzamelwet maakt dat weer tijdelijk mogelijk. Maar alleen uiterlijk bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en 5 maanden als het pensioen is ingegaan vóór 2016.

… maar wordt structureel
De Eerste Kamer vroeg aandacht voor mensen die vanaf 2016 met vervroegd pensioen zijn gegaan. Zij kunnen de verhoging van de AOW-leeftijd in 2022 niet compenseren. De Kamer wilde de Verzamelwet pas goedkeuren, nadat de minister een oplossing wilde zoeken. Het gaat om enkele duizenden mensen die hun pensioen met meer dan 5 jaar vervroegden. Minister Koolmees maakt het mogelijk om de hoog/laag-constructie van ingegaan pensioen eenmalig aan te passen. Hij regelt dat in de Verzamelwet pensioenen 2019. Maar dat is te laat als het pas in 2020 mogelijk wordt. Dan is de resterende periode van de hoge uitkering namelijk nog maar zo kort dat de compensatie ten koste gaat van de lage uitkering.

Discussie over zware beroepen
Het kabinet wilde liever niet helpen bij het compenseren van het AOW-gat. Een verhoging van de AOW-leeftijd wordt steeds 5 jaar van tevoren aangekondigd. En komt dus niet onverwacht. Het beleid is gericht op langer doorwerken. Pensionering méér dan 5 jaar voor de AOW-leeftijd past daar niet bij. Bovendien kunnen met name mensen met een groot aanvullend pensioen het zich permitteren zoveel eerder te stoppen met werken. Maar volgens de meerderheid van de Eerste Kamer gaat het ook om een grote groep bouwvakkers die dankzij prepensioen hun zware beroep eerder konden beëindigen. Daarover merken wij op dat mensen met een laag inkomen die een VUT- of prepensioenuitkering hebben, onder bepaalde voorwaarden een overbruggingsuitkering van de overheid kunnen krijgen. Zonder zo’n uitkering kunnen mensen met een klein aanvullend pensioen hun pensioen maar beperkt vervroegen. De oppositie in de Tweede Kamer vroeg onlangs weer aandacht voor eerdere pensionering voor mensen met een zwaar beroep. Daarover is de politiek nog niet uitgepraat.

Websiteverplichting duidelijker
Er was nog discussie over een ander punt. Het leek er namelijk op dat de Verzamelwet pensioenfondsen verplicht om een digitaal archief op de website bij te houden. Dat maakt de website van het fonds onoverzichtelijk. Het is volgens ons veel duidelijker als het fonds de betreffende informatie op verzoek verstrekt. De Pensioenfederatie vroeg om verduidelijking aan het ministerie van SZW. Die betrok de AFM daarbij. De discussie hierover kan terugkomen bij de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie. Wij zien graag dat in de Verzamelwet pensioenen 2019 de websiteverplichting wordt verduidelijkt.

Uitstel instelling raad van toezicht
Een ondernemingspensioenfonds met een paritair of onafhankelijk bestuur moet een raad van toezicht instellen als het een beheerd vermogen heeft van meer dan € 1 miljard op 31 december 2017 én op 31 december 2016. Deze fondsen krijgen tot 1 januari 2019 de tijd om een raad van toezicht in te stellen. Dat is iets langer dan eerder het geval leek. Kleinere ondernemingspensioenfondsen kunnen overigens door met een visitatiecommissie. Dat kwam uit de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Beroepspensioenfondsen hoeven geen raad van toezicht in te stellen.

Al met al zijn we voorstander van een spoedige ingang van de mogelijkheden om je uitkering aan te passen aan een verhoogde AOW-leeftijd. En van een website met heldere teksten over hoe je als belanghebbende aan bepaalde stukken kunt komen, die je wilt hebben.

Leo Blom, juridisch beleidsadviseur