Pensioen voor payrollwerknemers nog lang geen gelopen race

wit gebouw twee zakenlui

Het kabinet wil voor alle payrollwerknemers een ‘adequate’ pensioenregeling. Het voorstel over payrolling maakt deel uit van een breder pakket aan arbeidsmarktmaatregelen. Dit is uitgewerkt in het conceptwetsvoorstel Wet arbeid in balans. Dit wetsvoorstel kan ook beroepspensioenfondsen raken. Want fysiotherapeuten, dierenartsen en verloskundigen vallen onder de verplichtstelling van het beroepspensioenfonds. Wij vroegen daarvoor aandacht in de consultatie van het wetsvoorstel.

Kloof kleiner
Het kabinet wil naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt. De kloof tussen vaste en flexibele contracten moet kleiner worden. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om een vast contract aan te gaan. En werkenden moeten meer perspectief op zekerheid krijgen. Volgens het regeerakkoord mag payrolling worden gebruikt om werkgevers te ‘ontzorgen’. En niet om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Er is naast het voorstel van het kabinet nog een tweede wetsvoorstel over payrolling. Het gaat om een initiatief uit de Kamer van PvdA, GroenLinks en SP.

Wat is payrolling ook weer?
Bij payrolling werft het inlenende bedrijf zelf de werknemer. Die werknemer komt vervolgens in dienst bij het payrollbedrijf. Er is sprake van een uitzendovereenkomst, maar het payrollbedrijf is geen gewoon uitzendbureau. Het payrollbedrijf brengt namelijk niet vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.

Pensioen voor payrollwerknemers
Payrollwerknemers vallen voor pensioen onder StiPP, het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds voor uitzendkrachten. StiPP kent eerst een wachttijd van 26 weken. Daarna volgen 52 weken pensioenopbouw in een Basisregeling. Na 78 weken komt de werknemer in de Plusregeling. Daar bouwt hij dan meer pensioen op. Bij STiPP hebben payrollwerknemers een andere pensioenregeling dan de eigen werknemers van de inlener.

Gelijke behandeling…
Payrollconstructies mogen niet worden gebruikt om arbeidsvoorwaarden te ontduiken. Daarom vroeg de Tweede Kamer om gelijke behandeling. De arbeidsvoorwaarden van payrollwerknemers werkzaam bij de inlener en de eigen werknemers van de inlener moeten gelijk zijn. Dat betekent het opnemen van payrollwerknemers in de pensioenregeling van de inlener. In een initiatiefwetsvoorstel van PvdA, GroenLinks en SP krijgen zij recht op ten minste een gelijkwaardige pensioenregeling.

… of een adequaat pensioen
Het kabinet kiest een andere insteek. Namelijk een ‘adequate’ pensioenregeling. Dat voorkomt extra administratieve lasten. Die zouden zich voordoen als het payrollbedrijf te maken zou krijgen met verschillende pensioenuitvoerders. Een ‘adequate’ pensioenregeling kan volgens het kabinet de Plusregeling van StiPP zijn. Die Plusregeling geldt dan vanaf de eerste dag dat de payrollwerknemer werkt bij de inlener. Of de pensioenregeling van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Daar is het payrollbedrijf dan vrijwillig bij aangesloten. Dat kan als het payrollbedrijf voornamelijk in één sector actief is. Deze situatie raakt ondernemingspensioenfondsen, niet-verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds en algemene pensioenfondsen niet.

Overlap met beroepspensioenfondsen
Dit voorstel lijkt uitsluitend gevolgen te hebben voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Maar fysiotherapeuten, dierenartsen en verloskundigen vallen onder de verplichtstelling van het beroepspensioenfonds. Ook als ze als payrollwerknemer in dienst zijn bij een payrollbedrijf. Als payrollwerknemer vallen ze echter ook onder de verplichtstelling van StiPP. In de consultatie van het wetsvoorstel vroegen wij aandacht voor deze mogelijke overlap van werkingssferen. In voorkomende gevallen kunnen partijen daar afspraken over maken. Wij zijn van mening dat de pensioenregeling van het beroepspensioenfonds – als ouder fonds – prevaleert boven die van StiPP.

Geen gelopen race
Over payrolling zijn er nu twee wetsvoorstellen met een verschillend uitgangspunt. Principieel maakte de Pensioenfederatie de kanttekening dat het niet aan de wetgever is om een kwaliteitsoordeel uit te spreken over de inhoud van de pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds. StiPP maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid. Hoe kan StiPP alle payrollwerkgevers kennen?

Nieuwe balans op de arbeidsmarkt?
Het voorstel over payrolling maakt deel uit van een breder pakket aan arbeidsmarktmaatregelen. In de consultatie zijn 278 reacties op het conceptwetsvoorstel ingediend. Het is dus nog een hele klus om een voorstel te maken dat kan rekenen op voldoende draagvlak. We blijven de ontwikkeling voor u volgen.

Leo Blom, juridisch beleidsadviseur