Waardeoverdracht klein pensioen

stapeltje euromunten

Kleine pensioenen kunnen vanaf 2019 worden samengevoegd. Zonder verzoek van de deelnemer. Dat is kostenefficiënt. En deelnemers krijgen een beter pensioen. Straks staat het pensioen namelijk bij elkaar, terwijl kleine pensioenen eerder werden afgekocht. Heel kleine pensioenen vervallen. U kunt als fonds voor kleine slapende pensioenen verschillende keuzes maken. Ook de hoogte van de dekkingsgraad is van belang. U kunt nu besluiten nemen.

Op 17 juli werd het Besluit waardeoverdracht klein pensioen gepubliceerd. Daarmee is de regelgeving over automatische waardeoverdracht helemaal rond.

2018: Besluit nemen over verval bestaande heel kleine pensioenen
Heel kleine pensioenen vervallen vanaf 2019 van rechtswege na het einde van de deelneming. Het gaat om slapersrechten van € 2,- of lager per jaar. Het bestuur kan besluiten om ook bestaande heel kleine pensioenen in 2019 te laten vervallen. Bij bestaande heel kleine pensioenen is de deelneming geëindigd vóór 2019. De Tweede Kamer vond het principieel lastig dat een bestaand heel klein pensioen vervalt. Dat kan niet zonder waarschuwing, vond de Kamer. De overheid startte daarom in juni een campagne om mensen met zo’n slapersrecht van € 2,- of lager erop te wijzen dat dit kan vervallen. Veel fondsen sluiten hierbij aan met een tekst op hun website. Mensen kunnen nog tot 1 januari 2019 om een afkoopsom vragen.

2018: Besluit nemen over overdracht nieuwe kleine pensioenen
Vanaf 2019 kunnen fondsen nieuwe kleine pensioenen automatisch overdragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Er is een nieuw klein pensioen als de deelneming is geëindigd vanaf 2018. En het pensioen onder de afkoopgrens ligt van € 474,11 (2018) per jaar. Het overdrachtsproces is zo eenvoudig mogelijk ingericht. Het fonds checkt bij het pensioenregister of er een nieuwe pensioenuitvoerder is. Als die er is, dan betaalt het fonds de overdrachtswaarde aan de nieuwe uitvoerder. Natuurlijk met de benodigde informatie erbij. De nieuwe uitvoerder informeert vervolgens de gewezen deelnemer.

Efficiënte koppeling
Een dezer dagen publiceert de Stichting Pensioenregister de specificaties voor het koppelvlak automatische waardeoverdracht kleine pensioenen. Achmea Pensioenservices onderzoekt momenteel de meest efficiënte manier om de administratie van uw fonds te koppelen aan het pensioenregister. Vóór 1 augustus 2019 moeten pensioenfondsen die meedoen met automatische waardeoverdracht, op het nieuwe koppelvlak zijn aangesloten. Het proces is dan operationeel. De hele sector heeft overigens te maken met de opstartkosten voor automatische waardeoverdracht. Ook fondsen die zelf geen uitgaande overdrachten doen, moeten immers klaar staan voor inkomende kleine overdrachten.

2019: Besluit nemen over overdracht bestaande kleine pensioenen
Pensioenfondsen kunnen ervoor kiezen om ook bestaande kleine pensioenen automatisch over te dragen. Er is een bestaand klein pensioen als de deelneming is geëindigd vóór 2018 en het pensioen onder de afkoopgrens is. Pensioenfondsen die hiervoor kiezen, laten alle kleine pensioenen bij het pensioenregister checken op een nieuwe pensioenuitvoerder. Dat gebeurt eenmalig in de eerste helft van 2020. Op basis van deze uitvraag maken de pensioenuitvoerders een meerjarenplan voor een gefaseerde overdracht. De planning gaat in overleg met de Stichting Pensioenregister. De planning houdt rekening met de capaciteit van het pensioenregister. En met de belangen van de oude en nieuwe uitvoerder. De oude uitvoerder informeert de gewezen deelnemer over de voorgenomen overdracht. Dat stond immers niet in de stopbrief die hij kreeg. Na overdracht informeert ook hier de nieuwe uitvoerder de gewezen deelnemer daarover.

Gevolgen achterblijvers in beeld
Fondsen nemen in de loop van 2019 een besluit over het al dan niet overdragen van bestaande kleine pensioenen. Het besluit kan gevolgen hebben voor de achterblijvers. Dit is vooral van belang als de dekkingsgraad onder de 100% is. Overdracht van een deel van het slapersbestand kan dan namelijk leiden tot verwatering van de dekkingsgraad. Wordt dat nadeel goed gemaakt door de besparing op uitvoeringskosten? Achmea Pensioenservices kan dat voor uw fonds in kaart brengen. Zo bent u in staat om een evenwichtig besluit te nemen.

Brieven en reglement aanpassen
De stopbrief en laag 2 van Pensioen 1-2-3 moeten uiterlijk op 1 januari 2019 worden aangepast. Maar eerder kan ook. Namelijk als het besluit van het bestuur bekend is om wel of niet mee te doen met automatische waardeoverdracht. Dat geeft duidelijkheid aan gewezen deelnemers. De nieuwe werkwijze wordt per 1 januari 2019 in het pensioenreglement verankerd. Misschien heeft uw fonds al besloten om mee te doen met automatische waardeoverdracht. Dan kan ook een voorstel tot wijziging van het pensioenreglement worden opgesteld. Een tijdig besluit geeft ruimte om op tijd klaar te staan voor de nieuwe situatie.

Leo Blom, juridisch beleidsadviseur