Definitieve UPO-modellen 2019 waarschijnlijk vertraagd

zakenmannen komen trap af

Het uniform pensioenoverzicht dat pensioenfondsen en verzekeraars in 2019 versturen, moet voldoen aan de nieuwe Europese richtlijn. De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars publiceerden op 11 juli de UPO-modellen 2019. De impact van de nieuwe Europese pensioenrichtlijn op het UPO is groot. Tegelijkertijd kan de Kamer ook nog dingen wijzigen in de wet. En ook de lagere regelgeving is nog niet definitief.

Definitief model vertraagd…
De pensioenkoepels verwachten geen grote wijzigingen. Toch kunnen pensioenfondsen de implementatie van het UPO pas oppakken nadat de modellen definitief zijn. Dit kan in 2019 vertraging opleveren voor de UPO-modellen voor deelnemers en voor gewezen deelnemers.

… en ook het UPO zelf?
Het nieuwe UPO voor deelnemers in 2019 moet uiterlijk eind september 2019 worden verstrekt. Er is op zich voldoende tijd om alle wijzigingen te verwerken. Maar het kan wel betekenen dat uw fonds het UPO later verstrekt dan u gewend bent.

Jaarlijks UPO aan gewezen deelnemers
Het UPO voor gewezen deelnemers moet in het vervolg jaarlijks beschikbaar worden gesteld. In plaats van vijfjaarlijks. Hiervoor geldt geen strakke termijn.

Leo Blom, juridisch beleidsadviseur