Ruimte in Europese richtlijn voor gelaagd communiceren

Europees parlement vlaggen

Volgens de nieuwe Europese pensioenrichtlijn komt er extra informatie op het UPO en in laag 1 van Pensioen 1-2-3. Bijvoorbeeld over beleggingen, een eventuele partner en het BSN-nummer. Wij zien mogelijkheden om de gelaagdheid in communicatie beter te behouden dan in het wetsvoorstel. Het doel is immers effectieve communicatie tegen redelijke kosten. En we denken dat opname van een BSN op het UPO te veel risico op een datalek geeft. De tijd voor implementatie dringt. Maar nog niet alle regels zijn duidelijk.

Pas na het zomerreces aan de beurt
Op 13 januari 2019 moeten pensioenfondsen er klaar voor zijn. Maar het wetsvoorstel voor de implementatie van de herziene Europese pensioenrichtlijn (IORP II) kan nog wijzigen. De Tweede Kamer rondt het wetsvoorstel pas na het zomerreces af. Daarna wordt ook de lagere regelgeving vastgesteld. Het concept is op 7 juni bekend gemaakt voor een internetconsultatie. We staan stil bij enkele verbeterpunten.

Blijf gelaagd informeren
In het wetsvoorstel staat dat in laag 1 van Pensioen 1-2-3 extra informatie moet komen. Het gaat om informatie over het pensioenfonds, de toezichthouders, duurzaam beleggingsbeleid. En bij premieregelingen met beleggingskeuzes: de beleggingsmogelijkheden. Opname van al deze informatie in laag 1 tast het principe van gelaagd informeren aan. Dat is niet nodig want de Europese richtlijn zelf verplicht niet dat deze informatie in laag 1 staat. Pensioenfondsen kunnen in laag 1 het onderwerp noemen en verwijzen naar laag 2 of 3. Informatie over het fonds en toezichthouders kan in laag 1 in een voetnoot worden vermeld.

Houd het UPO beknopt …
Ook op het uniform pensioenoverzicht (UPO) moet extra informatie komen, zoals de naam, geboortedatum, het BSN en de inkomensgegevens van de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde. En eventuele informatie over een partner. Het gaat volgens ons veel te ver om al deze persoonsgegevens op het UPO op te nemen.

  • Het BSN op het UPO opnemen is niet nodig. En het geeft een nodeloos risico op een datalek.
  • Het opnemen van de inkomensgegevens van de anderen dan de deelnemers is niet nodig. Zij bouwen immers geen pensioen op. De Algemene Verordening Gegevensbescherming staat dan ook niet toe om die gegevens op het UPO op te nemen.
  • Niet alle pensioenfondsen kennen de verplichting om de partner aan te melden. Dan hebben ze geen informatie over de partner.

… en maak het gelaagd
Op het UPO moet nog meer extra informatie komen. Zoals de reglementaire pensioenleeftijd, de in rekening gebrachte premie (oorspronkelijk de betaalde premie) en de dekkingsgraad. En bij een premieregeling ook de ingehouden kosten. De sector koos juist voor een beknopt UPO met de Wet pensioencommunicatie. Een langer UPO maakt de pensioencommunicatie minder effectief. Wij stellen voor om aan te sluiten bij het systeem van gelaagd informeren. Dat kan door op het UPO voor de extra informatie te verwijzen naar de website. Ook bij een papieren UPO. Dat gebeurt nu ook al voor bijvoorbeeld de dekkingsgraad.

Al bij al is de extra informatie op het UPO en in laag 1 niet nodig om effectief te communiceren over pensioen. Het is beter om deze informatie op een andere manier beschikbaar te maken.

Coulance gepast
Het is goed dat de Kamer nog zaken kan verbeteren. Maar omdat de regels nog niet definitief zijn, lijkt het niet reëel om te verwachten dat de pensioenfondsen op 13 januari 2019 aan alle nieuwe regels voldoen. Enige coulance van de toezichthouders lijkt dan ook gepast.

Leo Blom, juridisch beleidsadviseur