Iedereen aan de PEPP

hipster oudere

De vraag is nog wanneer precies, maar Europa verwelkomt binnenkort een nieuw en vrijwillig pensioenproduct: PEPP. Dit Pan-European Personal Pension Product is een aanvulling op wat wij al kennen in pensioenland: collectief via de regeling van de werkgever (2e pijler) of zelf met bijvoorbeeld een lijfrente (3e pijler).

Met de PEPP kunnen straks alle EU-burgers individueel sparen voor hun pensioen, bij alle PEPP-aanbieders in de Europese Unie. Hiermee wil de Europese Commissie meer keuzes bieden om zelf het pensioen aan te vullen. Een persoonlijk, eenvoudig en goedkoop product moet het worden, dat je ook nog eens makkelijk kunt meenemen wanneer je van de ene naar de andere lidstaat verhuist.

Nieuwe initiatieven verwelkomen we graag, helemaal als ze het doel nastreven om pensioen voor iedereen toegankelijk, eenvoudig en transparant te maken. Want als Europeanen aan de PEPP gaan, dan zien we volop kansen.

Europa wordt economisch sterker
De kracht van een sterke Europese markt met maximale concurrentie, lage kosten en productportabiliteit kan alleen gerealiseerd worden wanneer het speelveld voor alle aanbieders gelijk is. De Europese Commissie wil met de PEPP dit gelijke speelveld creëren.

De PEPP moet niet gezien worden als een op zichzelf staand besluit, maar als onderdeel van een grotere beweging naar één Europese financiële markt en meer financieel welzijn. Pensioenen kennen een beleggingshorizon van de lange termijn. Dat leidt tot extra investeringen en is goed voor de economie.

Concurrentie op de pensioenmarkt krijgt een internationaal karakter
Een doorontwikkeld PEPP dat door massa, nieuwe systemen en maximale digitalisering een substantieel kostenvoordeel verwerft, zal ook aantrekkelijk worden gevonden door deelnemers in andere Europese landen. Want wanneer het voor een Europese inwoner in productkenmerken niet uitmaakt bij wie hij pensioen opbouwt, dan zal deze in hoofdzaak kiezen voor een bewezen betrouwbare partij tegen de laagste kosten.

Met name landen en partijen die hierin een bewezen trackrecord hebben, hebben in potentie een aantrekkelijke kans om een groot Europees marktaandeel op te bouwen.

Innovatie gaat sneller
Binnen de Europese Unie heeft Nederland op pensioengebied haar zaken goed voor elkaar. In Nederland hebben we een op elkaar aansluitend pijlermodel wat met al haar plussen en minnen functioneert. Hervormingen op dit bestaande model gaan echter traag. De juridische en vooral de fiscale complexiteit van de 2e en 3e pijler is (te) hoog en bestaande belangen frustreren innovatie.

De nieuwe PEPP heeft geen last van die complexiteit. Dat maakt het in de toekomst makkelijker om te innoveren. Nederland doet er dus goed aan de PEPP te faciliteren en het een eerlijke kans van slagen te geven. In plaats van, wij hebben alles goed geregeld hier en dus een PEPP niet nodig.

Gelijke fiscale ruimte wordt uiteindelijk noodzakelijk
Tot nu toe zijn nationale overheden vrij om de fiscale behandeling van de PEPP op nationaal niveau vast te stellen. Hiermee kunnen ze het succes van een PEPP direct beïnvloeden.

Een sterke veerkrachtige Europese pensioenmarkt is net zo sterk als haar zwakste schakel. Op de lange termijn is niemand gebaat bij grote onderlinge verschillen tussen landen in de Europese Unie. Het zo veel mogelijk gelijktrekken van de fiscale ruimte voor de PEPP is daarom essentieel.

De armoede onder grote groepen gepensioneerden neemt af
In Europa zijn er verschillen in de wijze waarop pensioen wordt opgebouwd. Er zijn economische en infrastructurele verschillen in de wijze waarop aanbieders van pensioenproducten zijn georganiseerd. Voor grote groepen Europeanen zou een simpel en vooral veilig en betrouwbaar pensioenproduct een welkome aanvulling zijn op het bestaande productaanbod. Vooral in landen waar een 2e en 3e pijler niet of nauwelijks ontwikkeld is, zou de PEPP goed van de grond kunnen komen.

Meedoen of niet?
Laten we de komst van de PEPP gebruiken om vrij vooruit te denken en op een andere manier pensioen in te richten dan we tot nu toe hebben gedaan. Er liggen veel mooie kansen. Stel je voor dat we inderdaad naar een internationaal, begrijpelijk en toekomstbestendig pensioen kunnen toewerken. Het sluit aan bij de toenemende arbeidsmarktmobiliteit en de steeds verder vervagende internationale grenzen. Zo bezien biedt de PEPP primair kansen buiten Nederland. Ook binnen Nederland zien wij innovatiekansen. De PEPP is een product dat fiscale regimes van EU-landen aan kan. Dan kun je dus binnen één land over pijlers heen een product aanbieden. Dat wil zeggen met de fiscale faciliteit van de 2e en 3e pijler en dus ook zonder fiscale faciliteit (4e pijler).

Met al haar expertise zou Nederland in de kopgroep moeten zitten. Beter mee ontwerpen, dan onderwerpen. In de kopgroep zitten heeft als extra voordeel dat er zo een beter gevoel ontwikkeld wordt of een bedreiging vanuit Europa of daarbuiten reëel is ja of nee. Dit kan dan mede van invloed zijn of Nederland moet versnellen of haar eigen tempo kan aanhouden in het al dan niet omarmen van de PEPP.

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven door Arjen Esser, Henk Heek en GertJan Prins (Achmea Pensioenservices en Achmea Bank) Reactie? Stuur een e-mail.