Half jaar extra voor afwikkeling minipensioenen

hipster oudere

Vanaf 2019 vervallen minipensioenen van € 2,- of lager per jaar van rechtswege. De Tweede Kamer verlengt de termijn om bestaande minipensioenen af te kopen tot 1 juli 2019. Eerder kon dat tot eind 2018. Mensen met een minipensioen kunnen zich tot eind 2018 melden. De verruiming geldt dus alleen voor de afwikkeling. De mogelijkheid van afkoop past in de overheidscampagne om mensen met een oud minipensioen tegemoet te komen.

Behandeling minipensioen op een rij
Voor omgaan met minipensioen gelden verschillende scenario’s. De behandeling van het minipensioen is namelijk afhankelijk van het moment dat het ontstaat.

  • Minipensioenen ontstaan vanaf 1 januari 2019 vervallen van rechtswege.
  • Besturen kunnen in 2019 besluiten om minipensioenen ontstaan vóór 2019, ook te laten vervallen.
  • Minipensioenen ontstaan vóór 2017 kunnen met het oude afkoopregime 2 jaar na einde deelneming worden afgekocht.
  • Minipensioenen ontstaan in 2017 of 2018 konden via het oude afkoopregime 2 jaar na einde deelneming niet meer worden afgekocht. Afkoop is vanaf 2019 namelijk niet meer mogelijk.

Minipensioenen nog afkopen in 2018…
Een pensioenfonds kan besluiten minipensioenen van vóór 2019 ook te laten vervallen. De Tweede Kamer wil mensen met zo’n minipensioen nog een laatste kans geven om dat af te kopen. Maar is het minipensioen ontstaan in 2017 en 2018, dan is afkoop volgens het oude regime niet meer mogelijk. Minister Koolmees maakte het daarom in de Verzamelwet pensioenen 2019 mogelijk om heel kleine pensioenen uit deze periode toch in 2018 af te kopen. Gewezen deelnemers met zo’n minipensioen moeten zich dan wel melden. Praktisch probleem is dat als iemand zich pas eind 2018 meldt, afkopen in 2018 niet meer lukt. En ook eind december kan nog zo’n minipensioen ontstaan.

…geen tijd meer: overdragen geen alternatief…
De Tweede Kamer vroeg wat er gebeurt als er te weinig tijd is om de afkoop van het minipensioen nog in 2018 af te wikkelen. De minister gaf aan dat pensioenuitvoerders bij late melding ervoor kunnen kiezen om eenmalig te proberen om dat minipensioen automatisch over te dragen. Wij vinden dat niet logisch. Heel kleine pensioenen vervallen immers omdat overdracht niet kostenefficiënt is.

…dan afkopen in 2019
De Tweede Kamer kiest dan ook de voor de hand liggende oplossing. Pensioenfondsen krijgen meer tijd voor de afkoop. Dat kan tot 1 juli 2019. Dat vinden wij beter passen bij een ‘opschoonactie’ waarbij mensen een afkoop wordt beloofd.

Weinig meldingen ondanks aandacht
De overheid laat momenteel in een informatiecampagne weten dat het minipensioen gaat vervallen. En dat mensen met zo’n minipensioen dat uit kunnen laten betalen. Ook veel pensioenfondsen besteden op hun websites aandacht aan het vervallen van minipensioenen. Toch hebben zich tot nu toe nog maar weinig mensen gemeld voor de afkoop van hun minipensioen. Bij fondsen die de administratie door Achmea Pensioenservices laten verzorgen, meldde zich tot nu toe zelfs niemand. Wij verwachten daarom niet dat nog veel slapers zich tussen nu en eind december melden.

Leo Blom, juridisch beleidsadviseur