Meer extra informatie op het UPO, alleen maar lastiger te begrijpen

vader en kind digitaal

Meer extra informatie op het UPO, alleen maar lastiger te begrijpen Volgens de nieuwe Europese pensioenrichtlijn komt er extra informatie in laag 1 van Pensioen 1-2-3 en ook op het UPO. Het goede nieuws is dat gelaagd informeren mogelijk blijft. Het slechte nieuws is dat de Tweede Kamer nog meer informatie op het UPO wil zetten. Daarmee wil de Kamer duidelijkheid geven over de gevolgen van pensioenuitvoering in een ander land. Maar al die extra informatie maakt het voor deelnemers vooral moeilijker om een UPO te lezen. En de meeste pensioenfondsen zitten gewoon in Nederland.

Pensioenfondsen moeten vanaf 13 januari 2019 voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving over pensioencommunicatie. De wet is door de Tweede Kamer en staat dus vast. De lagere regelgeving is echter nog niet helemaal rond. Er komen mogelijk nog wijzigingen naar aanleiding van de toezichttoetsen door DNB en de AFM en het advies van de Raad van State. Aan de Raad van State is advies gevraagd na het aannemen van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer.

Uitgebreide informatie mag toch in laag 2
In het wetsvoorstel staat dat in laag 1 van Pensioen 1-2-3 extra informatie komt. Bijvoorbeeld de naam van het pensioenfonds, het land waar het pensioenfonds geregistreerd is en de namen van de toezichthouders. Voor een algemeen pensioenfonds moet er het land staan waar het fonds een vergunning heeft gekregen. In 2 reacties op de internetconsultatie stond dat het uitbreiden van laag 1 van Pensioen 1-2-3 afbreuk doet aan gelaagd informeren. Naar aanleiding hiervan verduidelijkte het ministerie van SZW dat de toevoeging aan laag 1 beperkt mag zijn. Uitgebreide informatie mag in laag 2 staan. Dit strookt met onze opvatting dat pensioenfondsen de onderwerpen kort kunnen noemen in laag 1 en verwijzen naar laag 2.

Op UPO informatie over land en toezichthouder
Ook op het uniform pensioenoverzicht (UPO) moet extra informatie komen, zoals de dekkingsgraad. De Tweede Kamer nam een amendement aan waardoor nog meer informatie op het UPO moet.

  • Op de UPO’s voor deelnemers, voor gewezen deelnemers en voor pensioengerechtigden komt ook: 'informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt'.
  • Op de UPO’s voor deelnemers en voor gewezen deelnemers wordt informatie over de dekkingsgraad opgenomen. Verduidelijkt wordt dat dit de dekkingsgraad 'naar Nederlandse maatstaf' is.

 

Kamer bezorgd over pensioen in het buitenland
De Europese richtlijn versterkt de bescherming van de deelnemer bij grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht. De richtlijn verduidelijkt de rol van de toezichthouders. En belanghebbenden kunnen de overdracht tegenhouden. De Tweede Kamer vreest dat belanghebbenden worden benadeeld als de pensioenuitvoering in het buitenland wordt ondergebracht omdat daar minder streng toezicht is. Of daar een hogere rekenrente mogelijk is. En kan dat andere land dan belasting heffen over het pensioenvermogen? UPO’s moeten volgens de Kamer vergelijkbaar zijn. Het maakt daarbij geen verschil in welke land de pensioenuitvoerder is gevestigd.

Koolmees: slecht idee want in buitenland gelden andere regels…
Minister Koolmees stelde daar tegenover dat als een pensioenfonds uit Nederland naar België zou gaan, niet meer het Nederlandse, maar het Belgische toezichtskader geldt. Daardoor gelden andere eisen voor het aanhouden van technische voorzieningen en minimale solvabiliteitseisen. Een Nederlandse dekkingsgraad geldt niet meer. Het berekenen en tonen daarvan is daarom niet zo zinvol en kan zelfs tot verwarring leiden. De minister ontraadde het amendement dan ook. Maar de Kamer nam het toch aan.

… extra informatie heeft ook geen toegevoegde waarde …
In laag 1 van Pensioen 1-2-3 staat al het land vermeld waar het pensioenfonds geregistreerd is of een vergunning heeft gekregen. En de namen van de toezichthouders. Deze informatie ook opnemen op het UPO heeft geen meerwaarde. Integendeel: dit ondermijnt de beknoptheid van het UPO. Het was logischer geweest om deze extra informatie alleen op te nemen als het pensioen bij een buitenlandse pensioenuitvoerder zit. Maar zo is het helaas niet geregeld. Als de pensioenregeling in Nederland wordt uitgevoerd, wordt uiteraard al de Nederlandse dekkingsgraad vermeld.

… en geeft de deelnemer geen inzicht
Als de pensioenregeling in het buitenland wordt uitgevoerd, is de Nederlandse dekkingsgraad niet beschikbaar. Het berekenen daarvan betekent veel extra werk voor de pensioenuitvoerder en dus kosten. De Nederlandse dekkingsgraad geeft de waarde van het pensioen bij uitvoering naar Nederlandse maatstaven. Maar dat is misleidende informatie als de uitvoerder andere maatstaven hanteert. Dat leidt eerder tot verwarring bij de deelnemer dan tot inzicht.

Wezenlijke wijzigingen in brief erbij
In het vervolg moet op het UPO elke wezenlijke wijziging ten opzichte van het vorige UPO staan. In de consultatie is gevraagd hoe dit praktisch moet. SZW verduidelijkte dat deze wijzigingen niet op het UPO zelf hoeven te staan. Ze kunnen ook in de begeleidende brief bij het UPO staan. Wij kunnen ons vinden in deze praktische benadering.

Korte invoeringstermijn
Diverse partijen gaven aan dat het voor pensioenfondsen lastig kan zijn om op 13 januari 2019 te voldoen aan de nieuwe regels. Maar SZW geeft aan dat er geen ruimte is voor een overgangstermijn. SZW wilde pensioenuitvoerders helpen bij de voorbereiding door de concept lagere regelgeving openbaar te maken. En geeft aan dat Nederland ervoor kiest om de richtlijn zo beperkt mogelijk te implementeren. Wij vinden deze motivatie voor een korte invoeringstermijn wat kort door de bocht. Pensioenfondsen konden niet weten op welke wijze het kabinet de richtlijn implementeert. En een amendement maakte dit weer anders. Pensioenfondsen nemen besluiten op basis van definitieve regels.

Al met al is er nog weinig tijd. Pensioenfondsen kunnen met de voorbereiding van de implementatie niet wachten op de publicatie van de definitieve regels.

Door Leo Blom, juridisch beleidsadviseur