Voorop in de uitvoering van DC

stapeltje euromunten

DB-regelingen hebben een belangrijk aandeel in de pensioenmarkt. DC-regelingen winnen echter steeds meer terrein in de pensioenfondsensector. Ze sluiten goed aan bij de veranderde arbeidsmarkt en bieden deelnemers meer individuele keuzes. Om de vraag naar DC-regelingen te ondersteunen, moeten uitvoerders investeren in nieuwe kennis en nieuwe systemen. Dat heeft Achmea Pensioenservices al vroeg gedaan. Samen met klanten die al vragen hadden over DC, hebben we ons doelgericht hierop voorbereid en geïnnoveerd. Hierdoor hebben we nu veel ervaring met de verwerking van DC-regelingen, inclusief vernieuwende vormen ervan.

DC is here to stay
Vanaf het begin zien we bij Achmea Pensioenservices een duidelijke rol voor DC-regelingen naast DB-regelingen. Inmiddels volgt ook Nederland de wereldwijde DC-trend. Dit heeft ongetwijfeld ook te maken met de mogelijkheden van een DC-regeling die aansluit op de snel veranderende arbeidsmarkt. Bij wisseling van baan neem je het individueel opgebouwde DC-kapitaal makkelijk mee. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, die net als Nederland sterke tweede-pijlerpensioenen kennen, zijn vrijwel volledig gericht op DC. Landen waar tweede-pijlerpensioenen nog in de kinderschoenen staan, gaan uitsluitend van start met DC-regelingen. Het is de nieuwe realiteit: DC is here to stay.

Een nieuwe manier van denken en doen
Voor deze nieuwe realiteit is een nieuwe uitvoering nodig. DC staat immers voor een andere visie op het pensioen. Een visie die een systeemtechniek vergt, die niet te vergelijken is met die van DB. Als uitvoerder van traditionele DB-regelingen doe je niet "zomaar eventjes DC erbij". De praktijk heeft dit aangetoond. Steeds meer partijen in de pensioenuitvoeringsmarkt komen erachter dat het uitvoeren van DC een vak apart is, waarvoor een nieuwe skillset nodig is op het gebied van operatie, communicatie en inrichting.

Hierom is de DC-uitvoering anders
Binnen DC-regelingen hebben deelnemers meer dan bij andere regelingen de verantwoordelijkheid voor het risico van hun pensioen. Dit heeft diverse consequenties. Belangrijk is dat ze aan het stuur van hun pensioen moeten zitten. Ze profiteren met hun individuele pensioenpotje van de kennis en de schaalvoordelen van collectieve beleggingen. Maar deze beleggingen kunnen worden aangepast aan hun persoonlijke risicoprofiel. Daarom bieden DC-regelingen een vorm van transparantie. Deelnemers in een DC-regeling weten op dag-basis wat ze aan kapitaal hebben en hoe het zich ontwikkelt . Ze kunnen zien welk rendement ze maken, waarin ze beleggen en vaak hun risico en beleggingen bijstellen. Beleggingen kunnen worden vormgegeven door lifecycle-beleggen, of door het optimaliseren van de beleggingsmix op de persoonlijke situatie van de deelnemer. Voor al deze behoeften heeft APS slimme tools ontwikkeld, zoals de Beleggingsbalans, die we beschikbaar stellen via een persoonlijk portaal.

Communicatie met deelnemers
De DC-regeling komt ook tegemoet aan de lang geuite wens om deelnemers meer te betrekken bij hun pensioen. Begrijpen wat risico en rendement inhoudt en hoe deze elkaar beïnvloeden, wordt steeds belangrijker. Voor een goede ondersteuning van DC-deelnemers is een nieuwe, event-gestuurde en persoonlijke manier van communiceren nodig. Dat is niet alleen een kwestie van geavanceerde processen en technieken, maar ook van toon en taal.

Moderne vormen van DC
De ontwikkelingen in DC gaan hard. Derde-generatie-lifecycles gaan hand-in-hand met de opkomst van het variabele pensioen en het veelbelovende doorbeleggen na de pensioendatum. Ook zien we nieuwe vormen van risicoprofilering. Technologie speelt in al deze gevallen een hoofdrol.

De mogelijkheden van de Wet Verbeterde Premieregeling
Met de mogelijkheden van de Wet Verbeterde Premieregeling is het voor pensioenfondsen mogelijk een pensioenregeling aan te bieden die transparantie en flexibiliteit biedt in de opbouwfase en in de uitkeringsfase door het collectieve karakter de voordelen benut van solidariteit en uitgebreide spreidingsmogelijkheden. We zijn de pensioenuitvoeringsorganisatie die het allereerste fonds dat deze collectieve variant ging uitvoeren, heeft ondersteund bij het opzetten van de regeling en het uitwerken van de communicatieve, actuariële en andere uitvoeringsaspecten. Wij zijn als geen andere partij op de hoogte van de mogelijkheden en consequenties van alle keuzes. Inmiddels voeren wij deze variant voor meerdere fondsen uit met ieder op aspecten eigen keuzes en overwegingen. We begeleiden fondsen die een dergelijke keuze overwegen dan ook graag met onze expertise en ervaring op dit terrein. We nemen u graag mee in een uitgebreide kennissessie over de techniek en de mogelijkheden van de collectieve variabele uitkering.

Veel klanten maken al van de nieuwe mogelijkheden gebruik. Nieuwe en bestaande klanten kunnen daarom - ook als het om DC-innovaties gaat - bij ons rekenen op een gedegen advies en beproefde uitvoering.

Lees meer bij Defined Benifit (DC) in opmars.

Wilt u meer weten over DC?
Lieke Werner staat u graag te woord: telefonisch 06 82 52 50 27 of per e-mail.