Wij (durven te) falen en dus slagen wij!

zakelijke bespreking aan tafel

Van Dale betekenis van Innoveren: “Vernieuwingen doorvoeren om vooruit te komen”. De betekenis is helder, maar wat ons betreft niet volledig. Innoveren bestaat niet alleen uit doorvoeren, maar juist ook uit falen. Dat klinkt vreemd, maar falen is een essentieel onderdeel van innoveren. Om dit duidelijk te maken nemen we u graag mee in het innovatieproces zoals we dit bij Achmea Pensioenservices doorlopen.

De Innovatie Pyramide
Innovatie zit in grote dingen, maar ook in kleine. Daarom vliegen we innovatie aan via 4 niveau’s, oplopend van operationeel, via tactisch naar strategisch.

Process Rethink, fundament
In het fundament gaat het om innovatie van bestaande processen. Met de huidige technologie is het voor veel processen mogelijk om deze te innoveren en te digitaliseren. Valkuil hierbij is dat alleen bestaande, op zichzelf staande, processen digitaal worden gemaakt, waar je juist het volledige proces opnieuw moet inrichten uitgaande van de nieuwe mogelijkheden. Het fundament heet daarom niet voor niets Process RETHINK.

Product Rethink, Pensioeninnovatie
De wereld van pensioen lijkt traag en statisch. Begrijpelijk vanuit de buitenwereld als men gesprekken over een pensioenakkoord volgt. Van binnenuit zien we met de middelen van tegenwoordig enorme mogelijkheden producten te vernieuwen. De opmars van DC vindt plaats en sommige fondsen vormen zich om tot commerciële vehikels en willen de markt bestormen. Zo maar 2 voorbeelden van zaken waarin pensioen echt vernieuwd moet worden om aan te blijven sluiten bij de behoeften van de markt. Een goed voorbeeld van innovatie op dit vlak is de uitvraag van een risicohouding bij een deelnemer. Een vragenlijst op papier of digitaal kan, maar waarom niet meteen online inzicht geven in de gevolgen voor het pensioen en de risico’s bij een dergelijke uitvraag?

Customer Rethink, Customer Experience
Dit is de meest zichtbare innovatielaag, waarbij allerhande moderne technieken en mogelijkheden worden ingezet om deelnemers te betrekken bij het onderwerp pensioen. Een uitdaging voor onze hele sector, maar door omnipresent te zijn treden we toe tot de belevingswereld van de deelnemer en kunnen we het zelfs leuk maken in je pensioen te duiken. De mogelijkheden op Customer Experience en Customer Intimacy zijn eindeloos, de uitdaging hierin is om de juiste keuzes te maken. Hier kom ik later op terug.

Business Rethink Strategische innovaties
Op Europees niveau wordt gesproken over de PEPP en de ZZP’er zoekt ook nog naar een oplossing voor zijn oudedag.. De harde muren rond de pijlers staan steeds meer onder druk en ook minister Koolmees hint in de richting van meer flexibiliteit in de opbouw van de oudedagsvoorziening. Dat schept geestelijke ruimte om als Achmea ook te kijken naar business modellen buiten de bestaande core businesses. Strategische innovatie zien wij dan ook als innovaties die het bestaande business model verrijken en niet dezelfde diensten opnieuw uitvinden.

Van idee tot implementatie
Iedere innovatie start met een idee. Een belangrijk onderdeel van innovatie is de ideeën creatie. Een moeilijk woord voor het simpele feit dat er voor één geslaagde innovatie ongeveer 200 ideeën nodig zijn. Het merendeel sneuvelt dus in de fases daarvoor. Dit betekent dat in de gehele organisatie het innoveren ingebed moet zijn in de dagelijkse werkzaamheden, sterker nog, het voortbestaan van de organisatie op de langere termijn is afhankelijk van de nieuwe ideeën die voortkomen uit de organisatie. Dit houdt in dat iedereen, van financial tot jurist en van actuaris tot accountmanager open moet staan voor vernieuwing en deze ideeën ook naar voren brengt.

Vanuit de ideefase doorloopt een innovatie een aantal stappen waarbij het eindproduct een steeds meer complete vorm krijgt. Dit is niet een lineair proces maar gaat soms met kleine en soms grote sprongen, of valt af. En bij de overgang naar iedere nieuwe fase is er een GO/NO GO beslissing, waarin we zeer kritisch zijn en ook moeten zijn in het potentieel van het idee.

Kill your darlings
Zoals hierboven aangegeven zitten er meerdere beslismomenten in de ontwikkeling van idee naar implementatie. Een van de belangrijkste zaken hierin is tijdig “bomen te kappen”. De beste ideeën komen naar voren en krijgen voldoende aandacht (zonlicht), door tijdig te snoeien in de initiatieven met een lagere haalbaarheid of strategische waarde. Dat dit proces lastig is onderkent eenieder. Want hoe ga je ermee om als jouw idee het niet haalt? Belangrijk is de waardering vanuit de organisatie aan medewerkers, ook voor ideeën die het niet halen. Daarmee behouden we energie bij iedereen om constant de ideeën creatie levend te houden. Het falen van een idee is daarmee eigenlijk een overwinning geworden, omdat we dan weer een stap dichter bij andere oplossingen komen.

Innovatie binnen APS
Innoveren moet je leren en dat is een continu proces. Hier werken we dagelijks mee en we scherpen onze vaardigheden continu aan. Inmiddels hebben we onze innovatiefunnel staan en zijn we aan de slag met concrete zaken in verschillende fases van de funnel.

Wilt u meer weten over Productadvies & Innovatie?
Koen Vaassen, manager Productadvies & Innovatie, staat u graag te woord: telefonisch 06 23 44 51 03 of per e-mail.

Lees meer bij Productadvies & Innovatie.