Toonaangevend met ISAE3000

mannen met laptop

Er worden steeds meer eisen gesteld aan de risicoverantwoording over processen en systemen door toezichthouders, adviseurs en accountants. Al in 2016 sprak Achmea Pensioenservices de ambitie uit om de verantwoording over risicobeheersing uit te breiden met een ISAE3000 type 2 rapport over het jaar 2018. Die ambitie is nu waargemaakt.

Nieuwe certificering erbij
Onze risicoverantwoording aan klanten is uitgebreid met een ISAE3000 type 2 rapport gebaseerd op het internationaal erkende SOC2. Doel van het rapport is om onze klanten maximale zekerheid te geven over onze IT-omgeving.

Het ISAE3000 rapport is meer gericht op IT en beveiliging
In het rapport wordt de opzet, bestaan en werking van onze beheersmaatregelen getoetst op de kwaliteitsaspecten Beveiliging, Vertrouwelijkheid, Integriteit van processen, Beschikbaarheid en Privacy. Dit rapport is ten opzichte van het ISAE3402 rapport meer gericht op de IT-omgeving en informatiebeveiliging en gaat verder dan het door DNB voorgeschreven normenkader informatiebeveiliging.

Achmea Pensioenservices is koploper
Op dit moment zijn, voor zover bekend in Nederland, nog geen pensioenuitvoerders met een ISAE3000 rapport (gebaseerd op SOC2) naast een ISAE3402 rapport. Daar zijn we bijzonder trots op!

Wilt u meer weten over onze ISAE certificering?
Neemt u dan contact op met Justin Eeken, manager Operational Risk & Compliance, telefoon 06 51 22 88 40 of per e-mail.