BPZ spreekt opnieuw vertrouwen uit

tekenen documenten

Bedrijfstakpensioenfonds Zuivel (BPZ) heeft een nieuwe pensioenbeheerovereenkomst getekend met Achmea Pensioenservices. Het bestuur verlengt de overeenkomst voor de administratieve dienstverlening.

BPZ is het vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds voor de zuivel en aanverwante industrie. Sociale partners in deze sector kozen in 2015 voor een vrijwillig fonds om het pensioen voor werknemers zo veel mogelijk uniform te regelen. BPZ heeft zich sinds 2015 voorspoedig ontwikkeld en is uitgegroeid tot een fonds met 21 werkgevers en ruim 11.000 deelnemers. Achmea Pensioenservices heeft van meet af het fonds ondersteund bij de opbouw.

Tom van der Spek: "Wij zijn erg blij dat BPZ ons opnieuw het vertrouwen schenkt. Vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen zijn een belangrijk onderdeel van onze strategische keuze. BPZ bewijst dat daar ook voor Achmea Pensioenservices groeimogelijkheden liggen." BPZ gaat ook een aantal aanvullende producten voeren en wordt in 2020 aangesloten op de Nieuwe Digitale Klantbediening van Achmea Pensioenservices.