Meer betrokkenheid van de deelnemer

vader en dochter met smartphones

“Tot nu toe hebben we ons vooral gericht op het bieden van helder inzicht en gebruiksvriendelijke middelen om keuzes te maken, zo toegankelijk en laagdrempelig als maar mogelijk is. Maar wil je het pensioenbewustzijn van de deelnemer en diens betrokkenheid vergroten, dan moet je een stap verder gaan.” Arjan van de Griend, directeur pensioenfondsen en advies.

 

 

In de juni-editie van Pensioen, Bestuur & Management verscheen een interview met Arjan van de Griend, directeur pensioenfondsen en advies en Gijs Berndsen, manager pensioencommunicatie. Beiden gaan in op de trend van individualisering en de impact van deze trend op de communicatie met deelnemers.

Lees het interview