Pensioenakkoord in een notendop

2 mannen papier

‘Ineens’ was het daar, na circa 10 jaar praten: het pensioenakkoord. Werk aan de winkel voor onze pensioenexperts. Stukken doorspitten, interpreteren en informeren. Tijdens een Achmea Pensioenservices klantbijeenkomst onlangs praatten wij pensioenfondsbestuurders bij over het pensioenakkoord en gaven we inzicht en overzicht. In de 2 nieuwe contracten, in nieuwe fiscale regels, in de tijdlijn en in wat er al duidelijk is en wat er uitgewerkt moet worden. Het pensioenakkoord in een notendop…

Totaal effect
Agnes, actuaris bij Achmea Pensioenservices en nauw aangesloten op de ontwikkelingen rond het pensioenakkoord, liet zien wat het effect van het akkoord is op het pensioenresultaat van verschillende generaties deelnemers. In het akkoord zitten veel verschillende afspraken. De combinatie van de effecten van die afspraken samen is voor pensioenfondsen en hun deelnemers van belang. Bijvoorbeeld het gezamenlijke effect van een overstap op een nieuw contract en de overstap op een vaste premie in combinatie met leeftijdsafhankelijke opbouw.

Per fonds kan de impact fors afwijken
"Er is meer om op te letten", zegt Agnes: "Bij zo’n akkoord rekent het Centraal Planbureau alles door op macro-economisch niveau voor heel Nederland. Het is goed om daarin inzicht te hebben. Maar ook belangrijk is om te weten dat er per fonds nog grote afwijkingen kunnen zijn, ten opzichte van dat macro-economische plaatje."

Bij het akkoord horen nieuwe begrippen
Ook loodste ze bestuursleden vakkundig langs nieuwe begrippen als 'nettoprofijtplaatje' en 'houdbaarheidstoets'. Met het nettoprofijtplaatje breng je de veranderingen in aanvullend pensioen per generatie in beeld ten opzichte van de huidige situatie. Je ziet dan wie er op vooruit en wie er op achteruit gaat. Agnes: "Goed om in je achterhoofd te houden is dat het nettoprofijtplaatje geen 100% inzicht geeft in wat eerlijk is. Want in de huidige situatie kunnen natuurlijk oneerlijke elementen zitten."

Pluspunten en aandachtspunten
Tot slot de pluspunten en aandachtspunten bij het akkoord. Agnes: "Heel mooi bijvoorbeeld is dat de fiscale regels meer ruimte geven om, als het het fonds financieel voor de wind gaat, ook meer uit te delen aan deelnemers. Nu moeten fondsen in dat geval heel veel oppotten. Deelnemers hebben nu wel kans op een lagere uitkering, maar geen kans op een hogere uitkering. Dat gaat veranderen. Een aandachtspunt is dat korten niet van de baan is, maar dat komt in de krant eigenlijk nauwelijks uit de verf. Dat maakt het voor fondsen die eventueel moeten korten wel lastiger om uit te leggen."

De uitwerking is van groot belang
Veel van wat voor pensioenfondsen van belang is moet nog worden uitgewerkt. Een stuurgroep van kabinet en sociale partners gaat hiermee aan het werk. Het is daarbij van belang dat bij de uitwerking ook gekeken wordt naar de belangen van ondernemingspensioenfondsen, niet verplichte bedrijfstakpensioenfondsen, beroepspensioenfondsen, algemeen pensioenfondsen en de internationale pensioenfondsen (Ofp’s).

Lees meer over het pensioenakkoord