Pensioenakkoord: inzichten en checklist

man donker haar met laptop

Op 19 juni waren het pensioenakkoord en de nieuwe parameters heet van de naald. Na de kennissessie van Achmea Pensioenservices onlangs gingen pensioenfondsbestuurders met nieuwe inzichten en een checklist op zak naar huis.

In de kennissessie stelde Achmea Pensioenservices relevante vragen
Hoe zit de formele verhouding tussen pensioenfondsbestuur en de 'eigenaren' van de pensioenregeling? Wat is het effect van de overstap naar degressieve opbouw? Het risico verschuift meer en meer naar de deelnemers. Hoe zorg je dat het grotere risico van een nieuwe regeling past bij hun risicohouding? En last but not least: wat is het effect van de nieuwe parameters? Deze onderwerpen kwamen langs in 4 workshops.

Richtje Thien: Eigenlijk gek dat de wet vrijwel alleen gericht is op het pensioenfonds(bestuur)
Als sociale partners en deelnemersverenigingen straks naar aanleiding van het pensioenakkoord een nieuwe pensioenregeling afspreken dan geven ze het pensioenfonds een nieuwe opdracht. Wat moet het pensioenfondsbestuur doen bij het aanvaarden van die opdracht? Richtje: “In de wet draait vrijwel alles om het pensioenfonds(bestuur). De Pensioenwet of de Wet verplichte beroepspensioenregeling is nauwelijks gericht tot de partijen die de pensioenregeling bepalen en de opdracht geven aan het pensioenfonds. Terwijl die de inhoud van de regeling bepalen. De 2 belangrijkste punten op de procedurele checklist zijn dan ook:
- Weet als pensioenfonds goed wat uw eigen beleidskader is van waaruit u werkt.
- En zorg ervoor dat u zoveel mogelijk duidelijkheid krijgt van uw opdrachtgever."

Lees meer over de opdrachtaanvaarding

Agnes Joseph: Naast degressieve opbouw is fiscale ruimte belangrijk
In het pensioenakkoord staat dat alle regelingen overstappen naar een systeem met een vaste premie in combinatie met leeftijdsafhankelijke opbouw. En dat deelnemers die bij het overstappen nadeel hebben, daarvoor gecompenseerd moeten worden. Tegelijkertijd komt er een nieuw contract. Agnes gaf met een grafiek inzicht in de effecten van de overstap naar degressieve opbouw voor verschillende generaties deelnemers. Het pakt voor sommige deelnemers ongunstig uit. In het akkoord staan bronnen voor compensatie op macro niveau. Per fonds kan het echter erg verschillen of die bronnen er zijn. Agnes: "Het is belangrijk als fonds om in beeld te hebben hoe het voor uw deelnemers uitpakt. Welke premie past bij de ambities van uw fonds? En kan dat straks fiscaal? Dat zijn mijn belangrijkste checklistpunten."

Lieke Werner: Meten risicobereidheid geeft soms verrassende uitkomsten
Als er straks een nieuwe pensioenregeling komt, dan wil je dat die aansluit bij de risicohouding en -bereidheid van de deelnemers. In het pensioenakkoord verschuift het risico immers (nog) meer naar die deelnemer. De vorm van de regeling en de keuzes die hier zijn gemaakt, bepalen voor een groot gedeelte het risico dat deelnemers lopen. We hebben samen met Netspar een methode ontwikkeld die de risicobereidheid van deelnemers meet. Vaak wordt bij het bepalen van de risicobereidheid gewerkt met vragenlijsten. Ons idee is om dat anders te doen. Met onze methode kunnen we meerdere soorten regelingen naast elkaar leggen. De uitkomsten kunnen verrassen. Soms hebben deelnemers een andere voorkeur, dan we van te voren dachten. Lieke: "We zetten natuurlijk ook de 2 nieuwe contracten uit het pensioenakkoord in deze methode. Wat mij betreft is risico heel belangrijk om op de checklist te zetten. Welke risicohouding hebben sociale partners of deelnemersverenigingen? En past de keuze en invulling van het contract bij de deelnemers van uw pensioenfonds? En dan niet alleen de actieve deelnemers."

Bob Dongelmans: De parameters gelden al voorafgaand aan het pensioenakkoord
Op 11 juni kwam ook het advies over de nieuwe parameters. Die parameters gelden vanaf 2020, de gewijzigde UFR-methodiek vanaf 2021. Bob gaf inzicht in waar de parameters allemaal doorwerken en op wat voor manier. Zo gaat de dekkingsgraad erdoor omlaag en de premie omhoog. Bob: "De cijfers zijn er net. Maar duidelijk is al dat de effecten er toe doen. Ook voor herstelplannen. Mijn advies voor de checklist: Maak een planning wanneer u wat als bestuur wil bespreken. En breng in kaart wat de effecten voor uw fonds zijn. Die effecten zijn er al voordat het pensioenakkoord ingaat. Na ingang van het pensioenakkoord zijn weer net andere dingen belangrijk. Zo zijn er dan bijvoorbeeld geen herstelplannen meer nodig."

Download de checklist Pensioenakkoord

Lees meer over het pensioenakkoord