Innovatie: Maak kennis met FinanceBook

man en vrouw digitaal en koffie

Een belangrijk en actueel maatschappelijk thema is de financiële stress waar veel mensen onder gebukt gaan. Niet alleen door schulden, maar ook door onzekerheid over hun financiële situatie. Dit beïnvloedt vaak hun werk. Steeds meer organisaties werken dan ook aan de 'financiële fitheid' van hun medewerkers. Een innovatieve oplossing, geïnitieerd vanuit Achmea, sluit hier naadloos op aan: FinanceBook.

Onzekerheid over morgen
Van hun huidige inkomsten en uitgaven zijn de meeste mensen goed op de hoogte. Maar over de dag van morgen is er vaak onzekerheid. In de krant lezen ze alarmerende verhalen over pensioenen: hun inkomen later. Ze willen kinderen, ouderschapsverlof, of minder werken, maar wat zijn de gevolgen voor ons inkomen? Of ze denken aan verhuizen, een andere baan, maar wat betekent dat financieel? Of er dreigt zelfs ontslag, en wat dan? Deze onzekerheid slaat vaak om in paniek: hoe komen we uit deze doolhof? Waardoor velen in de stress raken.

Werken aan financiële fitheid
Deze stress is vooral vervelend voor de medewerker zelf, maar heeft ook zijn weerslag op het werk. Ziekteverzuim en productiviteitsverlies zijn er directe gevolgen van. Steeds meer werkgevers zetten dan ook HR-programma's in om de financiële fitheid van hun medewerkers te versterken. Voorlichting, checklists en gesprekken zijn veelbeproefde instrumenten. Wat Achmea daar nu aan toevoegt, is FinanceBook: een laagdrempelige oplossing, waarmee medewerkers zelf betrouwbaar inzicht krijgen in hun financiële situatie. En op basis van dat inzicht kunnen bouwen aan hun toekomst.

Activatieplatform
FinanceBook is niet zo zeer een tool, als wel een activatieplatform vanuit de werkgever, gericht op het voorkomen of wegnemen van financiële stress. Daar werkt FinanceBook aan door de medewerker via objectief inzicht aan te sporen zelf in actie te komen. Dus niet radeloos wegkijken, maar helder geschetste scenario's onder ogen zien en zo nodig keuzes maken of maatregelen nemen. Tegelijkertijd wordt bij de werknemers pensioenbewustzijn ontwikkeld, verandervermogen gestimuleerd en zo indirect bijgedragen aan zijn arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid. Een pure win-winsituatie dus voor werknemer en werkgever. Van product push is in ieder geval geen enkele sprake.

Zo werkt het
FinanceBook maakt - uiteraard na toestemming van de medewerker - onder meer gebruik van input van de Belastingdienst, Mijn Pensioenoverzicht en UWV. Daarmee kan de deelnemer met één druk op de knop zijn persoonlijke financiële situatie objectief in kaart brengen. Vervolgens kan hij met persoonlijke scenario's aan de slag om zo voor het eerst, zonder een adviseur, zelf te zien wat de impact is van bepaalde keuzes. Bij de ontwikkeling van FinanceBook is uitgegaan van een zeer laagdrempelig en eenvoudig gebruik.

Ondersteuning van de werkgever
Diverse werkgevers tonen belangstelling voor het opnemen van FinanceBook in hun programma's voor financieel fittere medewerkers, als integraal onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Over diverse fronten kan Achmea de werkgever ondersteunen bij de invoering van FinanceBook. Zoals op het gebied van marketing (doelgroepen, middelen, vormgeving e.d.), training & support van HR-mensen, rapportages en doorontwikkeling.

Meer weten?
Op dit moment bevindt FinanceBook zich nog in de pilotfase. Bij enkele grote klanten wordt ermee proefgedraaid. De eerste testresultaten zijn veelbelovend. De verwachting is dan ook dat we na de evaluatie van de pilots met een solide versie voor een brede groep werkgevers en fondsen uitkomen. Daarbij kijken we naar een variant voor kleinere werkgevers en een variant voor grotere werkgevers, eventueel met eigen pensioenfonds. Hoe dan ook zal het een betaalbare, goede en simpele oplossing zijn, gericht op de financiële fitness van uw medewerkers. Neem voor meer informatie contact op met Henk Heek, Arjen Esser of Patricia Alblas, of stuur een mail naar financebook@achmea.nl.