Innovatie: meetmethode risicobereidheid

man koptelefoon

Achmea Pensioenservices introduceert een innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde meetmethode om pensioenfondsen en werkgevers te ondersteunen bij het onderzoek naar de risicobereidheid van deelnemers.

De risicobereidheid van deelnemers is niet alleen een belangrijke factor in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen, maar ook bij de keuze van regelingen. De antwoorden die traditionele vragenlijsten opleveren, zijn echter oppervlakkig. Zelden baseert de deelnemer ze op objectief inzicht in de gevolgen van zijn keuzes. Daarom introduceert Achmea Pensioenservices een innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde meetmethode, die de deelnemer laat zien en ervaren wat het nemen van meer of minder risico's voor zijn pensioen betekent. De resultaten zijn daardoor aanzienlijk accurater en betrouwbaarder.

Wetenschappelijk verantwoord
Om de risicobereidheid van een deelnemer nauwkeurig te meten, voldoet de vragenlijst niet meer. Daarom heeft APS geïnvesteerd in de doorontwikkeling van een samen met Netspar en de Erasmus Universiteit ontwikkelde aanpak, die de toets van wetenschappelijke kritiek kan doorstaan: de Pension Builder. Deze innovatieve meetmethode is door Motivaction toegepast in een onafhankelijk onderzoek onder een representatieve groep werknemers. De resultaten ervan toonden niet alleen de effectiviteit van de meetmethode aan, maar ook het potentiële belang voor het beleid van pensioenfondsen. Zo bleken de deelnemers in dit onderzoek in meerderheid meer risico te willen nemen dan ze zeggen of denken. Ze waren niet overwegend risicoavers, zoals vaak wordt aangenomen of afgeleid uit vragenlijsten.

Accuraat én toegankelijk
Onderzoek naar de risicobereidheid van deelnemers op basis van de Pension Builder stelt APS nu als een complete adviesdienst beschikbaar. Daarmee voorkomen pensioenfondsbestuurders en werkgevers dat ze hun beslissingen of voorstellen baseren op oppervlakkige waarnemingen van traditionele methoden. In plaats daarvan levert de Pension Builder wetenschappelijk-onderbouwde resultaten. Bovendien is het een tool dat de deelnemer spelenderwijs inzicht geeft in de relatie tussen risico en opbrengst. En niet alleen bij 'verwachte' of 'tegenzittende' scenario's, maar over het hele spectrum van variaties. Daarbij wordt een directe vertaling gemaakt naar elk type regeling en beleggingsrisico. De geavanceerde grafische presentatie en de laagdrempelige redactie maken het instrument toegankelijk voor de deelnemer. Pensioenkennis is niet nodig; het effect van keuzes wordt getoond. Het gebruik van de Pension Builder wordt als plezierig ervaren.

Een scherm met een schuif
Voor de deelnemer is de Pension Builder een scherm met een schuif. Beweegt hij die naar rechts, dan ziet hij de verdeling van mogelijke pensioenuitkomsten - uitgedrukt in nettobedragen van nu - bij risicovollere keuzes. De beweging naar links geeft de resultaten weer van meer zekere regelingen. Met de achterliggende simulaties, paramaters en becijferingen van de pensioenregeling en het beleggingsbeleid vallen we de deelnemer niet lastig. Maar wie erin geïnteresseerd is, vindt hier de wetenschappelijke verantwoording.

Wanneer meten aan de orde is
Hoeveel risico wil de deelnemer lopen als de gevolgen voor zijn pensioen duidelijk worden? Het antwoord op die vraag is voor alle partijen - deelnemers, pensioenfondsbestuurders, werkgevers en adviseurs - van toenemend belang. En niet alleen als er een nieuwe regeling of andere uitvoerder wordt overwogen, maar ook de eerste keer of periodiek is het belangrijk om te weten in hoeverre het beleggingsbeleid of de pensioenregeling nog wel aansluit op wat de deelnemers willen. Wat uw aanleiding ook is; bij het onderzoek naar de risicobereidheid van deelnemers en werknemers ondersteunt APS u graag. Onze methode heeft zich inmiddels met succes bewezen in de praktijk van klanten.

Meer weten?
Om de onafhankelijkheid van ons onderzoek te waarborgen voeren we het uit in samenwerking met bureau IG&H. Naast uw individuele cijfermatige input is maatwerk in hoge mate mogelijk. Voor meer details over de opzet en uitvoering van het onderzoek, kunt u contact opnemen met uw accountmanager bij Achmea Pensioenservices, of stuur een mail naar pensioenservices@achmea.nl.