Samen met pensioenfondsen innoveren

vrouw donker whiteboard presentatie

Beeldbellen, pensioen op je mobiel, een “pensioentikkie” en persoonlijke video. Deze vier experimenten kozen pensioenfondsbesturen samen met ons uit om verder uit te werken. Dat gebeurde in april tijdens een ‘ideation-sessie’. Een kopgroep van pensioenfondsen en Achmea Pensioenservices laat het niet bij praten alleen. Ze zetten er ook geld achter. Met dat geld kunnen de 4 experimenten dit jaar ook realiteit worden.

Hoger doel: meerwaarde voor deelnemers
We hebben een brede visie op innovatie. Samen met pensioenfondsklanten innoveren wij op drie concrete fronten, namelijk op klantbeleving, op pensioentechnisch gebied en op de administratieve processen. Koen Vaassen, manager Productadvies & Innovatie, is trekker van het innovatieproces. Koen: “Onze klanten geloven net als wij in de meerwaarde van investeringen in innovatie voor deelnemers. De klanten die zich aangesloten hebben bij de innovatie kopgroep willen meer doen dan alleen hun wettelijke verplichtingen nakomen. Ze willen meerwaarde voor hun deelnemers bieden. We vertrouwen erop dat meerdere experimenten tot concrete vernieuwingen leidt.”

Ideation-sessie, basis voor veel nieuwe ideeën
We houden jaarlijks een ideation-sessie. Tijdens zo’n sessie praten we met onze klanten over nieuwe ideeën. En we kiezen samen de ideeën die de meeste potentie hebben om verder mee te experimenteren. Koen: “Het lukte ook om samen met onze klanten snel veel ideeën op tafel te krijgen; wat een positieve energie kwam daarmee vrij!”

We kunnen vier experimenten uitwerken
In de kopgroep Innovatie investeren we samen met klanten. Onze klanten hebben zo directe zeggenschap over waarin we innoveren. Koen: “We zijn erg blij met deze manier van samenwerken. Dankzij de gezamenlijke inspanningen kunnen we vier ideeën door de experimentele fase halen. Dat zijn beeldbellen, mobiele toepassingen, digitaal betalen en personal video geworden.”

Beeldbellen: De deelnemer helpen door op het scherm mee te kijken
Bij beeldbellen verdiepen we het klantcontact, door middel van een videoverbinding. Voor bankzaken soms al heel normaal, maar in de pensioencontext willen we graag testen of dit ook waarde toevoegt. Het idee is dat we deelnemers beter kunnen helpen bij het nemen complexe pensioenbeslissingen. Dit experiment is in september gestart met de eerste calls en loopt 3 maanden.

Pensioenapp op weg naar ‘minimum viable product’
Bij de start van ons innovatiejaar hielden we een hackaton onder Achmea Pensioenservices collega’s om de beste ideeën voor een pensioenapp naar boven te halen. Onze klanten zaten in de jury. Ze beoordeelden de ideeën. Koen: “Echt geweldig dat onze klanten er waren. Volgende stap is om de beste ideeën op te pakken. Die ideeën willen we uitwerken en toetsen bij een brede groep deelnemers. Daarna weten we waar de behoefte ligt. Zo willen we een gevalideerd ontwerp maken om als minimum viable product op te zetten.”

Helpt een “pensioentikkie” bij het sneller betalen van de premie?
We gaan nog van start met een proef die de mogelijkheid biedt om online of via een betaalverzoek pensioenpremie te betalen. We kunnen bijvoorbeeld bij het nabellen over de premie een betaalverzoek aan de deelnemer sturen. De deelnemer kan dat dan direct voldoen. We willen meten in hoeverre het betaalgedrag hierdoor verbetert. En hoeveel tijd we ermee winnen. Dit is uiteraard alleen van toepassing op fondsen met individuele premiebetaling zoals de beroepspensioenfondsen.

Persoonlijke video voor pensioenbeleving
Met een persoonlijke video kunnen we een specifiek communicatiemoment van een pensioenfonds kracht bijzetten. De deelnemer krijgt een beleving bij zijn pensioen. Het idee is dat deelnemers zich meer betrokken voelen bij hun pensioen. En dat ze de weg naar het pensioenportaal beter en vaker weten te vinden.

Intensieve samenwerking met klantenraad
Wij praten open en intensief met onze Klantenraad over onder andere innovatie. Het gaat erom dat we met innovatie meerwaarde voor hun deelnemers kunnen bieden. Het innovatieprogramma is ambitieus. We hebben de steun van onze klanten. En we kunnen terugvallen op de ervaring van Achmea. We innoveren natuurlijk op de gebieden waar onze klanten de meeste behoefte aan hebben. Het zijn hun deelnemers die ervan moeten profiteren.

Deelnemers en fondsen profiteren van innovatiecultuur
Kortom, wij ontwikkelen samen met onze klanten in een hoog tempo een nieuwe innovatiecultuur. Onze klanten willen net als wij innoveren op het gebied van informatie voor deelnemers en de pensioenadministratie. Daar gaan fondsen en hun deelnemers van profiteren.