De veranderende rol van Bestuursadvies

mannen in pak in overleg

Al jaren levert Achmea Pensioenservices ondersteunende diensten aan besturen van pensioenfondsen. De coördinatie daarvan is in handen van het team Bestuursadvies. Inge Spiekman, die er leiding aan geeft, ziet de rol van haar team sterk veranderen. "Pensioenfondsbesturen willen veel meer dan alleen ondersteuning. Ze willen ontzorging," zegt ze. "Daar spelen we actief op in."

Meer regeldruk, meer ondersteuning
De behoefte aan ondersteuning bij besturen neemt in hetzelfde tempo toe als de regeldruk. "Dat verband is duidelijk te zien", zegt Inge Spiekman. "Terwijl het vroeger vooral ging om secretariële diensten - denk aan notuleren en agendabeheer - zien we al jaren een toenemende uitbreiding van ondersteuning naar ontzorging, inclusief het domein van de governance. Onze rol daarin is de laatste jaren veel meer coördinerend, regisserend en inhoudelijk geworden. Klanten zijn erg blij dat we die nieuwe rol hebben opgepakt."

Het geweten van het bestuur
Hoe moet je die bredere rol in de praktijk zien? Inge: "Ik zeg wel eens, we zijn het geweten van het bestuur geworden. We signaleren ontwikkelingen in de sector die we vertalen naar beleidsadviezen of oplossingen. Ook adviseren we over de inrichting van de governance. Daarnaast vormen we de schakel tussen het bestuur en vele andere partijen: van interne en externe experts, commissies, verantwoordingsorgaan en visitatiecommissie tot belangenorganisaties en toezichthouders. We zijn als de spin in het web. Veel klanten ontzorgen we ook door onze regievoering op hun samenwerking met contractpartijen en het coördineren van hun beleidscommunicatie. Tot en met de inrichting en de dagelijkse uitvoering van hun bestuursbureau. Terwijl we natuurlijk als vanouds administratieve, secretariële en logistieke taken op een hoog niveau blijven uitvoeren. In dit alles is de bestuursadviseur van APS het dagelijkse aanspreekpunt voor het bestuur. "

Jaarplanning
Elk jaar stelt het team Bestuursadvies samen met de klant een planning op, die de ruggengraat vormt voor het bestuursbeleid. Deze jaarplanning maakt belangrijke momenten in de besluitvorming zichtbaar, zodat het bestuur zo nodig tijdig expertise kan inschakelen, binnen of buiten Achmea Pensioenservices. In beide gevallen speelt het team Bestuursadvies graag een coördinerende rol, steeds met het oog op het ontzorgen van het bestuur. Daarnaast zorgt het team voor de planning van alle verantwoordings- en rapportageprocessen. Tot en met het schrijven van heldere notities en voorleggers bij vergaderstukken waaruit de benodigde besluitvorming duidelijk wordt.

Een breed pakket van diensten
Om klanten inzicht te geven in onze brede dienstverlening van Bestuursadvies, zijn de adviesproducten overzichtelijk gerangschikt op de website. Besturen van pensioenfondsen kunnen daaruit eenvoudig hun keuzes maken en combinaties samenstellen. Op basis daarvan stellen we op maat de offertes op.

Wilt u meer weten over Bestuursadvies? Inge Spiekman staat u graag te woord. Ze is bereikbaar op 06 12 10 33 19 en via e-mail.

Lees meer over Bestuursadvies van Achmea Pensioenservices

Missie, visie en organisatie Bestuursadvies
Het team van Bestuursadvies telt veertien toegewijde specialisten op het gebied van bestuurlijke besluitvorming, onder wie bestuursadviseurs, fondssecretarissen en risicomanagers. Hun missie is een vertrouwensband op te bouwen met pensioenfondsbesturen, om van daaruit op te treden als hun vertegenwoordiger en regievoerder. Zodanig, dat het bestuur zekerheid, overzicht en comfort ervaart. De leden van het team hebben brede kennis op alle pensioenfondsgerelateerde onderwerpen en in het bijzonder dat van de governance. Zo kunnen zij het bestuur ondersteunen in alle fasen van de besluitvormingsprocessen: zowel inhoudelijk als procesgericht.