De impact van risico’s op pensioen

in de tuin

In de wet verbeterde premieregeling is er ruimte voor sociale partners om risico’s collectief te delen, maar ook om dat niet te doen. Welke risico’s zijn er? Hoe groot zijn die risico’s? Willen we die risico’s verzekeren? Willen we die risico’s collectief delen?

Om deze vragen te beantwoorden is inzicht in de risico’s van belang voor een goede inrichting van de uitkeringsfase in premieovereenkomsten. Dat past ook bij de discussie over het toekomstige contract: welke risico’s delen we daarin idealiter wel en niet? Waar doe je goed aan? Deel je micro langleven risico, macro langlevenrisico, inflatierisico, aandelen en het renterisico.

Agnes Joseph, actuaris bij Achmea Pensioenservices werkte mee aan een paper van Netspar over de meerwaarde van risicodeling met toekomstige generaties.

Lees de paper