De collectieve variabele uitkering

kinderen

De pensioendiscussie is weer aardig opgelaaid. Vakbonden zetten vooral in op een collectief solidair contract. Het kabinet heeft een voorkeur voor persoonlijke pensioenvermogens. In de discussie lijken beide varianten aan weerszijden van het spectrum te staan. Met verplichte intergenerationele risicodeling aan de ene en individuele pensioenpotten aan de andere kant. Lieke Werner, sr. propositiemanager bij Achmea Pensioenservices, ziet die tegenstelling niet zo scherp. De Wet verbeterde premieregeling biedt namelijk zowel individuele duidelijkheid als mogelijkheden om risico’s te delen.

Lees de paper 

Bron: Actuarieel Koninklijk Genootschap