De complete support van Juridisch Advies

baardige man met bril en laptop

Door alle ontwikkelingen in de sector en de toenemende regeldruk groeit onder fondsbesturen de behoefte aan juridische ondersteuning. Daarin voorziet bij ons het team van Juridisch Advies. Natuurlijk met pensioen-juridische expertise, maar ook met een onderscheidende kennis van alle typen fondsen én van alle regelingen en door nauwe samenwerking met de uitvoering.

Weten wat er speelt
Thirsa de Vries, manager van Achmea Pensioenservices Juridisch Advies, verdiept zich met haar team continu in wat er in de sector speelt. Dus op fondsbesturen afkomt. "Dat is namelijk veel", zegt ze.

"Al langer zien we de brede trends van professionalisering en consolidatie. Ondertussen legt IORP II nieuwe verplichtingen op, is de Wet waardeoverdracht klein pensioen ingegaan en vraagt de herziening van het pensioenstelsel op veel terreinen aanpassing van fondsen en fondsdocumenten. Om enkele belangrijke voorbeelden te noemen."

"In deze en andere ontwikkelingen verdiepen we ons voortdurend. Onder andere doordat een jurist uit mijn team beleidsjurist is die actief participeert in diverse gremia, zoals in werkgroepen van de Pensioenfederatie en SZW. We zitten dicht op de ontwikkelingen en deze worden vervolgens weer in het team maar ook met de gehele organisatie gedeeld, zodat we onze klanten zowel actief als proactief kunnen adviseren."

Dicht op de dagelijkse uitvoering
De behoefte aan juridisch advies bij een pensioenfonds hangt nauw samen met het specifieke beleid en de desbetreffende uitvoering. "Daar zijn we ons bij Juridisch Advies goed van bewust", zegt Thirsa. "We willen onze klanten dan ook door en door leren kennen. Daarom zitten we ook dicht op de uitvoering, zodat we de ontwikkelingen snel naar juridische documenten kunnen vertalen en afstemmen zonder onnodige tussenschakels. Ons team van professionals heeft hiermee vele jaren ervaring bij letterlijk alle typen pensioenfondsen."

Kennis van álle regelingen, inclusief DC
"Wat ons daarnaast onderscheidt", vervolgt Thirsa, "is onze praktijkkennis van alle soorten regelingen, inclusief DC en hybride varianten. Juist deze DC-regelingen zien we steeds meer terrein winnen. Enkele grote klanten hebben we geholpen met het juridisch optuigen van DC in hun pensioenfonds. De kennis en ervaring die we in deze projecten hebben opgedaan zetten we in bij alle klanten. Zijn dit uitvoeringsklanten van Achmea Pensioenservices, dan valt er ook winst te behalen op efficiency bij de technische inrichting en afstemming met de administratie. Dankzij onze directe contacten."

Complete juridische ondersteuning
Thirsa besluit: "Door onze kennis van alle typen pensioenfondsen en verschillende soorten pensioenregelingen, kunnen we onze klanten antwoord geven op alle juridische en beleidsmatige pensioenvraagstukken. Steeds meer klanten vragen zo'n complete juridische ondersteuning, vooral in samenhang met andere diensten die Achmea Pensionservices levert. Dan zijn immers de meeste efficiencyvoordelen te behalen."

Een keuzemenu van diensten
De website van Achmea Pensioenservices geeft een volledig overzicht van de diensten van Juridisch Advies. Besturen van pensioenfondsen kunnen daaruit hun keuzes maken en combinaties samenstellen. Op basis daarvan stellen we op maat een offerte op.

Voor meer informatie staat Thirsa de Vries u graag te woord. Ze is beschikbaar op 06 23 64 67 50 en per e-mail.

Missie, visie en organisatie
Het team van Juridisch Advies telt, naast Thirsa de Vries als manager, 7 toegewijde professionals, van wie 5 pensioenjuristen, een bedrijfsjurist en een beleidsjurist. De samenwerking met de klant kan plaatsvinden via de accountmanager bij Achmea Pensioenservices, maar ook rechtstreeks. Zeker gezien de snelle ontwikkelingen in de sector en de toenemende regeldruk, kunnen pensioenbeleid en -uitvoering niet zonder doelgericht en adequaat juridisch advies. Daarin onderscheiden we ons door kennis van alle typen fondsen en diverse soorten regelingen, nauwe samenwerking met de uitvoering en een proactieve advisering. Ons doel is de klant te ontzorgen door een complete en betrouwbare juridische ondersteuning te geven.