2020 draait om toekomstbestendigheid

zakelijk overleg ronde tafel

Kabinet en sociale partners werken het pensioenakkoord verder uit. Bosbranden in Australië en de hete zomers in Nederland zetten klimaat nog nadrukkelijker op de maatschappelijke agenda. Het draait in 2020 om toekomstbestendigheid. Op de korte en de lange termijn. Sociale partners en pensioenfondsen hebben de mogelijkheid om zich te oriënteren op nieuwe regelingen. Ondertussen hebben de lage rente en de nieuwe parameters hun effect. Maar ook de veranderingen rond pensioen en scheiding, elektronische identificatiemiddelen en het nabestaandenpensioen staan dit jaar op de agenda.

Verken de ins en outs van de Wet verbeterde premieregeling
De Wet verbeterde premieregeling is één van de contracten in het pensioenakkoord. En ook in het nieuwe pensioencontract verwachten we er elementen van terug. U kunt de komende tijd gebruiken om hier dieper in te duiken. Want als u meer weet over de Wet verbeterde premieregeling, kunt u de veranderingen in het nieuwe stelsel beter inschatten. En daarmee ook de gevolgen voor de eigen regeling. Vragen genoeg. Hoe werkt een variabele uitkering? Hoe verhoudt de nieuwe regeling zich tot de huidige uitkeringsregeling? Hoe zet je een collectief van pensioengerechtigden op? Wat kun je kiezen? Wat betekent het voor de communicatie met uw deelnemers? En hoe ga je resultaten toekennen? Achmea Pensioenservices heeft praktijkervaring met deze vraagstukken. Wij delen onze kennis en ervaring graag met pensioenfondsen en sociale partners/deelnemersverenigingen.

Helder beleidskader en opdracht pensioenfonds
Als het pensioenakkoord straks uitgewerkt is, kunnen sociale partners of deelnemersverenigingen een nieuwe pensioenregeling afspreken. Het verzoek om die nieuwe regeling uit te voeren is de opdracht aan het pensioenfonds. De wet richt zich echter nauwelijks op de partijen die de inhoud van de regeling bepalen, de opdrachtgevers. In de wet draait vrijwel alles om het pensioenfonds(bestuur), de opdrachtnemer. Uitzondering is de bepaling over de opdrachtaanvaarding. Die is zowel aan de opdrachtgevers als aan de opdrachtnemers gericht. De wet is dus in hoofdzaak op pensioenfondsen gericht. Daarom is het als pensioenfondsbestuur belangrijk dat u weet wat het beleidskader wordt. Want daar vanuit moet u straks werken. Het is dus goed dat u zoveel mogelijk duidelijkheid vraagt en krijgt van uw opdrachtgever. Om een en ander praktisch en soepel te laten verlopen, heeft Achmea Pensioenservices een tripartiet overlegkader ontworpen. Daarin kunnen sociale partners / deelnemersverenigingen, pensioenfonds(bestuur) en overige fondsorganen tot overeenstemming komen. Ieder met behoud van de eigen specifieke verantwoordelijkheden. We helpen u graag met dit overlegkader.

Hoe staat het er nu voor in Den Haag?
Op 19 december stuurde minister Koolmees een voortgangsrapportage. Deze geeft inzicht in een aantal concrete stappen en in de tijdlijn. Begin 2020 komen de eerste doorrekeningen van het CPB van de effecten van (economische) scenario’s op de nieuwe contracten. Professor Vandenbroucke, pensioenexpert uit België, gaat een kwalitatieve analyse van de pensioencontracten maken. Begin 2020 komen de resultaten van het onderzoek naar de uitvoeringskosten in het huidige en in het nieuwe stelsel. Daarin zullen ook suggesties staan om uitvoeringskosten in het nieuwe stelsel zo laag mogelijk te houden.

Bedrag ineens en nabestaandenpensioen
Minister Koolmees schreef in zijn brief ook dat een aantal andere vernieuwingen samenhangt met de vernieuwing van het stelsel. Namelijk een bedrag ineens op de pensioendatum en veranderingen van het nabestaandenpensioen. De contouren van het bedrag ineens zijn al geschetst. Het mag maximaal 10% van het pensioen zijn. En alleen op de pensioendatum worden opgenomen. Het is een element dat er in het buitenland al is. Deze mogelijkheid biedt meer flexibiliteit en keuzes aan mensen die met pensioen gaan. Voor het nabestaandenpensioen werkt de STAR aan een advies. Het zijn elementen die niet per sé bij een nieuw stelsel horen. Maar wel op de bestuursagenda kunnen komen.

Aan de slag
Praktisch bent u in 2020 ook aan de slag met elektronische identificatiemiddelen (eID-middelen) en het registreren van bestuurders als UBO of pseudo-UBO. Al met al weer een druk jaar waarin we vooruit kijken in het belang van een toekomstbestendige uitvoering.

 

Auteur: Lieke Haijemaije, beleidsadviseur