Albert Martens (STIP): Bestuursadvies

"Ja, we zijn tevreden. Maar dan moeten ze bij Bestuursadvies wel onze verwachtingen telkens blijven waarmaken. Tot nu toe doen ze dat."

Stichting IKEA Pensioenfonds, beter bekend als STIP, is geen groot, maar wel een gezond en snel groeiend pensioenfonds. Het bestaat sinds 2007. Sinds 1 januari 2011 laat STIP zich ondersteunen door Achmea Pensioenservices; niet alleen bij de deelnemersadministratie en financiële administratie, maar de laatste jaren ook met bestuursadvies. Onlangs is het contract met ons verlengd met 3 jaar en een optie op nog eens 2 jaar.

Albert Martens zit al bijna 9 jaar namens de werkgever in het bestuur van STIP; om de paar jaar afwisselend als secretaris en voorzitter, sinds kort weer als secretaris. Hij heeft een uitgesproken mening over de klantgerichte en kostenbewuste instelling die wij als leverancier moeten innemen. Geen man die je op dat punt met een kluitje in het riet stuurt. We laten hem verder aan het woord.

Uitbesteden is efficiënter
"Onze behoefte aan bestuursondersteuning is eenvoudig te verklaren", begint Albert Martens. "Namelijk vanuit de enorme en razendsnel toegenomen regeldruk van de afgelopen jaren. Die is dusdanig groot, dat iemand ons als bestuur daarbij moet helpen. Zowel bij de uitleg als de naleving ervan. Wij kunnen al die kennis niet zelf opdoen, naast ons gewone werk bij IKEA. Aanvankelijk hadden we hiervoor een functie in huis. Maar omwille van de kosten en de efficiency, wat bij ons altijd vooropstaat, hebben we deze taak uitbesteed bij Bestuursadvies van Achmea Pensioenservices. En dat gaat prima."

Het moet ook klikken
"Begrijp me goed", relativeert Albert Martens. "Ja, we zijn tevreden. We ervaren een efficiënte dienstverlening, we profiteren van jullie kennis en we zien dat alles op tijd wordt opgeleverd. Ik besef ook goed wat het werk van de bestuursadviseur allemaal inhoudt: het voorbereiden van alle vergaderingen, het opstellen van agenda's, vastleggen van besluiten, signaleren van nieuwe wet- en regelgeving, noem maar op. Maar toch: het moet ook klikken. Wij zijn geen ABP. We zijn een klein pensioenfonds, met korte lijnen en weinig politiek. We staan als STIP los van het IKEA-concern, maar delen wel degelijk dezelfde cultuur. Dat wil zeggen: informeel, maar extreem klantgericht en kostenbewust. Dat eisen we in dezelfde mate van onze leveranciers. Op die klantgerichte en kostenbewuste instelling selecteren we dus ook. In de eerste plaats moeten de accountmanager en bestuursadviseur daaraan voldoen, maar natuurlijk ook de organisatie waarop zij moeten terugvallen."

Het vervolg
"Als bestuur zullen we nooit vergeten dat STIP werkt met geld van de medewerkers", besluit Albert Martens. "Daar moeten we extreem zorgvuldig mee omgaan. Wat betekent dat we aan onze leveranciers zware eisen stellen op het gebied van kosten en efficiency. In die lijn willen we verder samenwerken met APS en hebben we het contract verlengd. Daarnaast willen we inzetten op digitalisering om in de pas van de ontwikkelingen te blijven lopen. Dus niet als avant-garde, maar volgend. We willen leren van de best-practices bij andere pensioenfondsen. En we verwachten dat APS ons hierbij gaat helpen met ideeën en slimme oplossingen. Denkend vanuit het perspectief van de klant, wij dus, die uitgaan van zo laag mogelijke kosten. Kortom: we rekenen erop dat Achmea Pensioenservices onze verwachtingen telkens blijft waarmaken. Tot nu toe gebeurt dat doordat de bestuursadviseur ons goed kent en begrijpt wat we willen."