Maatregelen coronavirus

Man aan telefoon bij laptop

De verdere verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die daarom getroffen zijn, maken dat het bijzondere tijden zijn. Het coronavirus heeft op iedereen een steeds grotere impact. We leven in een onzekere tijd en wat tot voor kort vanzelfsprekend was, staat onder druk. Dit geldt natuurlijk op de eerste plaats in ieders persoonlijke omgeving. De verspreiding van het virus leidt tot onzekerheid en dit laat niemand onberoerd.

Wij hebben maatregelen genomen om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren én verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Wij kunnen onze klanten dus nog net zo goed van dienst zijn als anders en staan vanaf afstand graag voor ze klaar. Een uitleg van de maatregelen die wij hebben getroffen:

Het Achmea Pensioenservices Business Crisismanagement team is actief
In dit team zitten vertegenwoordigers uit de verschillende afdelingen van ons bedrijf, zoals communicatie, business, financial risk en operational risk & compliance.

Het BCT werkt in opdracht van het Achmea Raad van Bestuur-crisisteam en werkt onder andere nauw samen met een Achmea-brede werkgroep epidemie/pandemie. Deze werkgroep monitort continu de ontwikkelingen en treft alle mogelijke centrale voorbereidingen voor eventuele opschaling naar een volgende fase. Dankzij onze crisisorganisatie zijn wij goed voorbereid, ook op het nemen van eventuele verdere maatregelen.

Wij zijn goed voorbereid
Binnen Achmea Pensioenservices hebben we helder wat de kritieke bedrijfsprocessen zijn, zoals het doen van de betaling van pensioenuitkeringen. Ook hebben we medewerkers aangewezen die voor die processen essentieel zijn. Sinds het ontstaan van de crisis passen we onze bestaande plannen, draaiboeken en crisisscenario’s voortdurend aan de huidige stand van zaken aan. Zo wordt de netwerkcapaciteit en IT-infrastructuur goed in de gaten gehouden en informeren we onze medewerkers continu over de stand van zaken. Dit is een belangrijke stap om onze continuïteit te kunnen managen.

Wij zijn in contact met onze uitbestedingspartners om ook hun dienstverlening te kunnen garanderen
Sommige van onze diensten besteden wij uit aan onze partners. Om ervoor te zorgen dat ook hun dienstverlening aan onze klanten kan doorgaan, zijn wij voortdurend met deze partners in contact over de maatregelen die zij (moeten) nemen. Ook hebben we deze dienstverleners specifiek gevraagd naar de maatregelen die zij hebben getroffen om de risico’s van het coronavirus te beheersen. Wij blijven continu met hen in gesprek, zodat we zeker weten dat deze partners adequaat zullen reageren op alle nieuwe ontwikkelingen.

Alle Achmea Pensioenservices-medewerkers werken vanuit huis om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen
Al onze medewerkers hebben een laptop en kunnen overal werken. In principe vinden er geen fysieke overleggen meer plaats. Zowel de interne overleggen als vergaderingen met klanten en andere ketenpartners vinden zoveel mogelijk plaats via online samenwerkingsplatforms zoals Skype en Microsoft Teams. Zo komen werkprocessen zoals het doen van de betaling van pensioenuitkeringen niet in gevaar. Wij kunnen namelijk al onze werkzaamheden vanuit huis voortzetten.

Wij doen er alles aan om onze klanten net zo goed van dienst te kunnen zijn als anders. En wij staan voor ze klaar om ze in deze situatie zo goed mogelijk te adviseren en ondersteunen.