Maak afspraken over pensioenopbouw tijdens geboorteverlof

bruine man met baby

Het is gelukkig niet meer zo dat je als partner na de geboorte van je baby slechts 2 dagen vrij krijgt. Je hebt als werknemer namelijk sinds 1 juli 2019 wettelijk recht op geboorteverlof van 1 week. En vanaf 1 juli 2020 bovendien wettelijk recht op aanvullend geboorteverlof van minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Het geboorteverlof is dus uitgebreid tot 6 weken. Werkgever en werknemer spreken af of tijdens het geboorteverlof de pensioenopbouw doorloopt. Of cao-partijen doen dat. Wat moet het pensioenfonds doen? We praten u bij.

Geboorteverlof...
Tijdens het geboorteverlof betaalt de werkgever het loon door. Daardoor wordt de pensioenopbouw voortgezet. Een geruststellende gedachte. Je kunt dit verlof opnemen binnen 4 weken na de geboorte van de baby. Je hebt vanaf 1 juli 2020 bovendien wettelijk recht op aanvullend geboorteverlof van minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Voor de opname van dit verlof heb je meer tijd: het kan binnen 6 maanden na de geboorte van de baby. De werknemer moet eerst het geboorteverlof van 1 week opnemen. Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt de werknemer geen loon, maar een uitkering van het UWV van maximaal 70% van het maximum dagloon. Het UWV betaalt de werkgever de uitkering. De werkgever betaalt de werknemer en kan de uitkering aanvullen tot 100%.

...met pensioenopbouw als dit is afgesproken
Werkgever en werknemer spreken af of de pensioenopbouw doorloopt tijdens het aanvullend geboorteverlof. Dit kan ook in de cao staan. Fiscaal is pensioenopbouw over 100% van het loon mogelijk tijdens het verlof. Als de werknemer alleen de uitkering van het UWV krijgt, gaat de opbouw over 70% van het loon. Als de werkgever de uitkering aanvult tot 100%, gaat opbouw over 100% van het loon. Het is dus van belang om duidelijke afspraken te maken.

Overleg en vastleggen nodig
Het doorlopen van de pensioenopbouw moet in het pensioenreglement staan. Voor het pensioenfonds is dus van belang om af te stemmen met de werkgever, cao-partijen of deelnemersvereniging of tijdens het aanvullend geboorteverlof de pensioenopbouw doorloopt. En dat in het pensioenreglement vast te leggen.

Ook pensioenopbouw tijdens adoptie- en pleegzorgverlof
Het geboorteverlof is maximaal 6 weken. Daarom is het adoptie- en pleegzorgverlof verlengd van 4 naar 6 weken. De adoptie- en pleegouders hebben recht op een uitkering van het UWV van 100% van het loon tot maximaal 70% van het maximum dagloon. Dat is even hoog als de zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering van het UWV. De pensioenopbouw loopt dan ook voor 100% door.

Door Leo Blom, juridisch beleidsadviseur