Hans Smit, nieuwe voorzitter Klantenraad

Hans Smit

Onlangs is Hans Smit van St. Pensioenfonds voor Dierenartsen geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van de Klantenraad van Achmea Pensioenservices. Hij heeft het stokje overgenomen van Jobert Koomans, uitvoerend bestuurslid van SBZ Pensioen. Hans is vastberaden de Klantenraad een boost te geven. Dat past goed bij de ambitie van Achmea Pensioenservices: in 2025 de beste digitale pensioenuitvoerder van Nederland zijn.

Hans, wie ben je als professional?
“Ik ben van huis uit uiteraard dierenarts, tot voor kort nog 4 dagen in de week in een maatschap met een eigen praktijk. Twee jaar geleden ben ik gestopt als maat van de praktijk, maar ik ben als ZZP’er nog 1 dag in de week aan de praktijk verbonden. Zo blijf ik toch bij in mijn vak. Naast de praktijk heb ik altijd meerdere bestuurlijke taken uitgeoefend. Zo ben ik al jaren bestuurslid van St. Pensioenfonds voor Dierenartsen, sinds 2012 als voorzitter. Ook ben ik 5 jaar lid van de Raad van Toezicht voor STIP pensioenfonds geweest, en na de wisseling van het bestuursmodel mocht ik de rol van voorzitter van de auditcommissie invullen. Daarnaast ben ik ook voorzitter van Dactari, een dierenartscoöperatie met ruim 2200 leden.”

Hoe ziet de relatie met Achmea Pensioenservices eruit?
“Ons pensioenfonds is al zo lang ik me kan herinneren in zee met Achmea Pensioenservices; in het verleden onder andere bedrijfsnamen, voor pensioenadministratie en bestuursondersteuning. Achmea Pensioenservices is voor ons een organisatie die naast je staat. We lossen samen zaken op, er wordt niets opgelegd en we gaan altijd in gesprek met elkaar. Een partnerschap.”

Wat vind je van de Klantenraad van Achmea Pensioenservices?
“Ik heb 2,5 jaar zelf deel uitgemaakt van de Klantenraad en ik vind het een waardevol orgaan. Voor ons als klant, omdat we voortijdig betrokken worden bij plannen, ideeën en beleid. Er wordt niet alleen gevraagd naar onze mening, maar ook naar ons advies. Plezierig. Voor Achmea Pensioenservices is het ook fijn: voorgenomen beleid kan worden getoetst bij degenen voor wie je het doet. Het orgaan functioneert. Er worden jaardoelen gesteld waarbij we kijken naar wat we willen bereiken, welke afspraken beter kunnen, wat onze verwachtingen zijn en hoe we elkaar beter kunnen vinden.”

“Ha fijn, het is weer Klantenraad!”

Hoe ga je de Klantenraad de komende tijd vormgeven?
“Ik krijg alle ruimte om de rol als voorzitter van de Klantenraad zelf in te vullen. Dat gaf voor mij ook de doorslag om de rol te aanvaarden. Ik wil de Klantenraad graag een nieuwe start geven en maak daar bewust tijd voor vrij. Ik heb eerst geïnventariseerd wat er goed en minder goed gaat. Een aantal zaken is al aangepast. Zo is de afstemming tussen Klantenraad en directie beter georganiseerd. We hebben ons ook een bepaalde structuur van werken voorgenomen met duidelijke deadlines. Ik haal, als voorzitter, signalen en wensen op bij de fondsen en breng die actief in op de agenda. Wij willen de Klantenraad als gremium ook meer gezicht geven en een gevoel creëren dat de Klantenraad door iedereen gedragen wordt. Bij de Klantenraad kun je terecht met al je ideeën en opmerkingen. We hebben onderling afgesproken dat deelnemen aan de Klantenraad niet vrijblijvend is, iedereen doet actief mee en levert een bijdrage. Als fondsen gaan denken ‘Ha fijn, het is weer Klantenraad!’ dan ben ik tevreden.”

Tot slot, wie is Hans Smit privé?
“Ik ben iemand die graag de regie in eigen handen heeft. Ik houd van de vrijheid. Ik word daarnaast heel blij van mijn bijzondere gezin met maar liefst 9 fantastische (pleeg)kinderen. Wandelen vind ik heerlijk, doe ik vaak met mijn vrouw. En ik ben een klusser. Zowel repareren als creëren. En geloof het of niet, maar vergaderen is ook een hobby van me. Nog steeds. Ik geloof daarnaast dat je met begrip, harmonie en vooruitgang brengt. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar wel begrip voor elkaar kunnen tonen.” Op de vraag waar we Hans altijd voor wakker kunnen maken antwoordt hij: “Als dierenarts ben ik voor spoedvisites heel vaak midden in de nacht wakker gemaakt. Ik denk dat ik voorlopig liever hele nachten doorslaap…”