Nieuw: beeldbellen voor deelnemers

In deze tijden lijkt beeldbellen steeds gewoner. Maar beeldbellen met de deelnemers van een pensioenfonds is nieuw. Achmea Pensioenservices biedt het aan. Na een uiterst succesvolle pilot is de innovatieve service sinds 1 september live bij klant Shell Pensioenfonds. Ook nu zijn de ervaringen heel positief.

Hoge cijfers
Eerder dit jaar hebben we het beeldbellen uitgebreid getest onder deelnemers van Pensioenfonds Dierenartsen en Pensioenfonds Shell. Al snel bewees de proefpraktijk de meerwaarde ten opzichte van een gewoon telefoongesprek. Zaken als pensionering, ingang partnerpensioen en arbeidsongeschiktheid zijn over de telefoon lastig te bespreken. Bovendien kun je geen documenten delen en ook niet samen naar een scherm kijken. Bij beeldbellen gaat dat juist uitstekend. In de pilot werd de dienst hoog gewaardeerd. De deelnemers in de pilot gaven een gemiddeld rapportcijfer van bijna een 9 bij een NPS van +70.

Persoonlijk, informeel, relaxt
Naast het efficiënter presenteren en uitwisselen van informatie heeft beeldbellen nog een belangrijk voordeel. En dat is dat beeldbellen als persoonlijker, informeler en relaxter wordt ervaren. Ja, soms zelfs bijna als gezellig, zo laten deelnemers in hun feedback weten. Vaak zitten ze samen met hun partner achter het scherm, kopje koffie erbij, alsof de gesprekspartner van APS op visite is. Sinds 1 september verzorgt een speciaal team bij APS de nieuwe dienst voor Shell Pensioenfonds, ondersteund door de beproefde en gebruiksvriendelijke APS-technologie. Deelnemers kunnen zelf via de website een afspraak maken. Het pensioenblad van Shell geeft er onder meer aandacht aan. Ook worden deelnemers vaak, bijvoorbeeld vlak voor hun pensioen, uitgenodigd door HRM via een e-mail met link. De verbinding van het beeldbelgesprek is beveiligd en de deelnemers hoeven niets te installeren.

Tussentijdse evaluatie
Medio november werd het beeldbellen voor Shell Pensioenfonds tussentijds geëvalueerd. Ook in de live-situatie bleken de deelnemers de dienst gemiddeld met een ruime 9 te waarderen! Ondanks dat niet alle connecties in het begin perfect verliepen en sommige deelnemers ook fiscale en andere adviezen hadden verwacht. (APS mag niet adviseren, alleen informeren.) Diverse gesprekken werden 's avonds gevoerd, en/of in het Engels, wat voor een internationaal bedrijf als Shell extra prettig is. De feedback in de reviews van de deelnemers was zonder uitzondering lovend.

Meer weten?
Steeds meer pensioenfondsen tonen belangstelling voor de succesvolle nieuwe dienst. Koen Vaassen, manager Productadvies & Innovaties, rekent voor de komende periode op een tiental implementaties. Als u meer wilt weten, kunt u hem bellen op 06 23 44 51 03, of mailen.

Lees meer over Productadvies & Innovatie