10 jaar P&O: We zien al uit naar het maken van nieuwe analyses!

De nieuwsbrief Pensioennieuws & Opinie bestaat 10 jaar. Hoe begon het ook al weer? Nou, met de volgende onderwerpen: De rente staat op het laagste punt in 100 jaar. De minister vindt dat korten echt niet langer kan wachten. De toetsingseisen voor bestuursleden scherpen aan. Een clubje inhoudelijk experts van Achmea Pensioenservices wilde destijds heel graag pensioenfondsbesturen meenemen in hun analyses van de laatste ontwikkelingen. Lieke Haijemaije & Leo Blom schrijven vanaf het begin samen veel artikelen. Waar denken zij aan bij 10 jaar Pensioennieuws & Opinie?

Stabiliteit dankzij multidisciplinair redactieteam
Stabiele factor bij het maken van artikelen voor Pensioennieuws & Opinie (P&O) is de multidisciplinaire aanpak. Er zitten juristen, actuarissen, economen, bestuursadviseurs en pensioencommunicatieadviseurs in ons redactieteam.

“Neem bij al je stappen richting nieuw stelsel de deelnemers en pensioengerechtigden mee.”

Start om besturen eerder inzichten te geven
Lieke: “We zijn P&O gestart met de beleidsmedewerkers van Achmea Pensioenservices. We maakten analyses van de laatste ontwikkelingen. En zochten een manier om al onze klanten snel en goed te informeren. Mijn collega’s van toen waren van het type “Goede wijn behoeft geen krans”. Hun werk kwam pas bij besturen in beeld als een wet aangenomen is. Maar ik vond het echt heel jammer dat hun werk voor een groot deel achter de schermen bleef. Besturen willen immers juist kunnen meedenken over mogelijke effecten van nieuwe ontwikkelingen vóórdat iets wet is. “

Succes, maar natuurlijk niet altijd…
Leo: “Ik zit in diverse werkgroepen van de Pensioenfederatie. Ik deel daar als dat kan mijn analyses Daarmee help ik de sector vooruit. Ik denk na over hoe een wet beter zou kunnen werken. Dat is in het belang van pensioenfondsen en hun deelnemers. Soms wordt er geluisterd en hebben we succes. Zo hoeft een pensioenfonds geen digitaal archief van oude pensioenreglementen op de website bij te houden. De deelnemer kan oude stukken bij het fonds opvragen. En soms wordt er niet geluisterd. Zo was de overheid niet bereid om een variabele uitkering bij vrijwillige DC-regelingen mogelijk te maken. Een actueel voorbeeld: opnemen van pensioenfondsbestuurders in het UBO-register voegt volgens mij niets toe aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Toch gaat dat door.

Betere governance zorgt voor draagvlak
Als ik 10 jaar terug kijk, zie ik dat het goed is dat de governance van pensioenfondsen versterkt is. Medezeggenschap, intern toezicht en sterkere geschiktheid maken dat pensioenfondsen beter bestuurd worden. Het zorgt voor meer maatschappelijk draagvlak. En juist draagvlak is de komende tijd van groot belang als pensioenfondsen en sociale partners / beroepspensioenverenigingen stappen zetten voor de overgang naar een nieuw pensioenstelsel.”

Vooruitblik: verdere uitwerking pensioenakkoord
Leo: “De discussie over de verandering van het pensioenstel loopt nu ook bijna 10 jaar. Van de eerste rapporten waarin stond dat het huidige stelsel niet houdbaar is. Tot aan de uitwerking in juni van het pensioenakkoord. Als we vooruitkijken dan verwachten we dat de verdere uitwerking van het pensioenakkoord én de transitie de grote thema’s voor de komende jaren zijn. In december verwachten we de consultatie van het wetsvoorstel over het nieuwe stelsel. In 2021 gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Hopelijk gaan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart niet voor vertraging zorgen bij de behandeling.”

Vernieuwing met polls, LinkedIn en Twitter
Lieke: “We versturen de artikelen per e-mail aan bestuurders en andere geïnteresseerden. We startten destijds met alleen onze klanten, maar de achtergrond van onze lezers is tegenwoordig heel divers. Maar het zijn wel allemaal mensen met een grote inhoudelijke interesse in pensioen. Wat hetzelfde is als bij de start is dat de artikelen van Pensioennieuws & en Opinie op de website van Achmea Pensioenservices staan. Recenter is dat we op LinkedIn en Twitter te vinden zijn. De laatste maanden delen we onze kennis op een interactievere manier. Onder het artikel staat soms een prikkelende stelling. Lezers kunnen aangeven of ze het ermee eens zijn of niet. Zeer recent is een poll. Hiermee stellen we vragen die, als het goed is, tot nadenken stemmen. Er is geen goed of fout antwoord. Maar hopelijk geeft het aanleiding tot gesprekken en nieuwe inzichten.”

“Hopelijk leiden onze polls tot gesprekken en nieuwe inzichten over pensioen”

Advies Leo: Streef naar eenduidige standpunten
Lieke: “Ik zou het heel leuk vinden als ik nog wat jaartjes aan mijn werk voor Pensioennieuws & Opinie mag plakken. Maar dat doe ik dan over een aantal maanden zonder mijn collega Leo Blom, want hij gaat medio 2021 met pensioen. Leo, mijn vraag aan jou is daarom: Wat wil jij de sector meegeven bij de uitwerking van het pensioenakkoord in de komende jaren?” Leo: “Streef als sector naar eenduidige standpunten. Een verdeelde sector krijgt geen gehoor bij de politiek. De Pensioenfederatie heeft hier een belangrijke taak. En neem als pensioenfonds bij alle stappen richting het nieuwe pensioenstelsel de deelnemers en pensioengerechtigden mee. Zonder draagvlak gaat de overstap niet lukken. Dan gaat dat gedoe geven! Ik zie dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van sociale partners / beroepspensioenverenigingen en pensioenfondsen.”

Leo Blom, juridisch beleidsadviseur, analyseert de juridische aspecten van pensioen met ruim 40 jaar parate kennis.
Lieke Haijemaije, beleidsadviseur, eindredacteur van P&O, zorgt voor de essentie van pensioenontwikkelingen in begrijpelijke taal. Lees meer over Lieke.

Wilt u ook niks missen over pensioen?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.