2021 de ins en outs van ons nieuwe pensioen komen er aan

luisterend oor

In maart houdt Den Haag Tweede Kamer verkiezingen in Coronatijd. Maar het kabinet is nu al demissionair. Medio 2021 komt er naar verwachting een wetsvoorstel over het pensioenakkoord. De consultatie er over loopt tot en met vrijdag 12 februari. Ook de mensen van Achmea Pensioenservices zetten hier momenteel hun tanden in. Sociale partners, beroepspensioenverenigingen en pensioenfondsen kunnen zich nu oriënteren op beide pensioencontracten.

Consultatie nieuw wetsvoorstel
Tot en met 12 februari kan iedereen reageren op de consultatieversie van de Wet toekomst pensioenen. Voor ons is duidelijk dat het van groot belang is dat alle pensioenfondsen straks de keuze kunnen maken die het beste is voor uw deelnemers. En dat zaken praktisch uitvoerbaar zijn. Zo mag het invaren zelf wat ons betreft rekentechnisch niet te ingewikkeld worden. Hoe ga je anders achteraf vragen beantwoorden van individuele deelnemers?

Verken de ins en outs van beide contracten
Het is goed om u samen met sociale partners of de beroepspensioenvereniging te verdiepen in de verschillende mogelijkheden. Als u beide contracten goed in beeld heeft, kunt u de gevolgen voor de eigen regeling beter inschatten. Vragen genoeg. Hoe verhouden de nieuwe contracten zich tot de huidige uitkeringsregeling? Is een solidariteitsreserve gunstig? Welke elementen leveren het meeste op? Welke risicohouding hebben uw deelnemers? Hoe werkt het invaren? Wat betekent het voor de communicatie met uw deelnemers?

Den Haag maakt zich op voor Tweede Kamer verkiezingen
Het kabinet is demissionair. Op 17 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het is best spannend hoe snel er een nieuw kabinet is. En of pensioen een onderwerp is waar het parlement ook bij een demissionair kabinet mee door gaat. En of het nieuwe kabinet andere accenten legt. Volgens planning komt het wetsvoorstel in juni 2021. Hopelijk wordt dat ingediend door het nieuwe kabinet. Al met al is de geplande ingangsdatum van 1-1-2022 super ambitieus.

Bedrag ineens
De wetgeving over het bedrag ineens op de pensioendatum is net voor het einde van 2020 niet rond gekomen. Voor het probleem dat het bedrag ineens zwaarder belast wordt voor mensen die ongunstig jarig zijn, werd een te ingewikkelde oplossing bedacht. De Eerste Kamer stuurde de minister terug naar de tekentafel. De Kamer wil een uitvoerbaar voorstel dat ingaat op 1 januari 2023.

Scheiding
De Tweede Kamer pakt het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding binnenkort weer op. Ook hier is de geplande ingangsdatum 1-1-2022. Dat is alleen haalbaar als de Kamer het snel behandelt. Ook moet beoordeeld worden of de nieuwe regeling praktisch uitvoerbaar is.

APS in 2021 als eerste aan de slag met…
Het consultatiedocument. Toen dit op 16 december openbaar werd publiceerden we al een indruk in vogelvlucht van het voorstel. Momenteel kijken we wat diepgaander naar de consultatieversie van de Wet toekomst pensioenen. Misschien wilt u als fonds ook zelf wel reageren. We zijn benieuwd welke zaken er voor u van belang zijn.

Lieke Haijemaije, beleidsadviseur