Maak gebruik van praktijkervaring voor toekomst pensioenen

man met baard en laptop

Achmea Pensioenservices stuurde vorige week vrijdag een reactie in op de consultatie over het wetsvoorstel toekomst pensioenen. We zien vanuit de praktijk als uitvoeringsorganisatie van pensioenfondsen met verbeterde premieregelingen mogelijkheden om het wetsvoorstel te verbeteren. Zo kan de uitkeringsfase van het nieuwe contract administratief aansluiten bij wat er nu in de praktijk al werkt bij de verbeterde premieregeling. Dat kan zonder eigen karakter en kenmerken van de contracten te verliezen. Het delen van micro-langlevenrisico tussen gepensioneerden en actieven is een no brainer. Het geeft voordeel. Het is belangrijk dat invaren uitlegbaar is. En dat er voldoende tijd is om alle wijzigingen te implementeren.

Maak gebruik van bewezen systemen
Maak onderscheid op het gebied van solidariteit, risicodeling en keuzevrijheid. Maar maak tegelijkertijd zoveel mogelijk gebruik van dezelfde uitvoering en achterliggende administratie. Zo kan je de impliciete toedeling van beleggingsrisico in het nieuwe contract ook met een expliciete lifecycle administreren met een unit-administratie. Dat werkt nu al bij premieregelingen Je kunt daarbij zelfs wanneer je dat wilt de leenrestrictie opheffen. Wij denken verder dat het nieuwe pensioencontract in de uitkeringsfase ook geadministreerd kan worden in termen van uitkeringen. Zo kan de gewenste doorwerking van financiële en langlevenrisico schokken inclusief beschermingsrendement via een aanpassing van de hoogte van de uitkering geadministreerd worden.

Delen micro-langlevenrisico is een no brainer
Wij zijn er voorstander van dat alle verschillende pensioenuitvoerders in de sector dezelfde mogelijkheden krijgen voor hun deelnemers. We denken aan de mogelijkheid om het micro-langlevenrisico te delen en een solidariteitsreserve aan te houden binnen de verbeterde premieregeling. Dat levert altijd voordeel op. Fondsen starten altijd met een klein collectief van gepensioneerden. Door het delen van het micro-langlevenrisico met actieven is er een groter collectief. En met hoe meer mensen je het risico deelt dat de ene persoon eerder overlijdt en de andere juist langer leeft, hoe gunstiger dat is.

Ook APF-en en vrijwillige BPF-en moeten standaard transitieplan kunnen maken
Verzekeraars en PPI’s mogen een standaard transitieplan maken, omdat ze een pensioenregeling uitvoeren voor vele werkgevers zonder dat er overkoepelende cao-partijen bij betrokken zijn. Ook algemeen pensioenfondsen en vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen voeren pensioenregelingen voor vele werkgevers uit zonder overkoepelende cao-partijen. We vinden dat zij ook een standaard transitieplan moeten kunnen maken voor de aangesloten werkgevers. Bij een algemeen pensioenfonds per kring. Dat maakt de transitie voor deze fondsen uitvoerbaar.

Zorg voor draagvlak en uitlegbaarheid bij invaren
Voor het invaren van rechten naar nieuw stelsel zijn 2 methodes. De standaardmethode en de value based ALM methode. Bij een vlakke premie bouwen huidige deelnemers minder pensioen op dan in het oude systeem. Met invaren kan compensatie voor de overstap naar een vlakke premie worden gegeven. Voor het draagvlak van de transitie naar het nieuwe stelsel is het heel belangrijk dat de methodes en de uitkomsten om in te varen uitlegbaar zijn aan de deelnemers. Achmea Pensioenservices is er ook voorstander van dat compensatie ineens wordt gegeven. Dat houdt de transitie goed uitvoerbaar en voorkomt dat mensen die van baan wisselen nadeel hebben ten opzichte van mensen die dat niet doen.

De tijdlijnen zijn heel ambitieus
De Tweede Kamer is met verkiezingsreces. Het ministerie van SZW gaat aan slag met de resultaten van de consultatie. Er zijn maar liefst 481 reacties ingezonden. Volgens planning wordt het wetsvoorstel na de zomer bij de Tweede Kamer ingediend. Het is belangrijk dat de concept lagere regelgeving dan ook openbaar wordt gemaakt. Anders kan de Kamer het voorstel niet goed beoordelen. En kunnen pensioenfondsen zich niet goed voorbereiden op de implementatie. Het is heel ambitieus om de wetgeving in te laten gaan per 1 januari 2022. Dit is de eerste stap naar een nieuw stelsel. Maar ook voor de laatste stap, de implementatie, is het heel belangrijk dat er voldoende tijd is. Alle pensioenfondsen gaan immers in een korte periode overstappen.

Lees onze volledige reactie.

Auteur: Lieke Werner, senior productmanager