Optionele elementen geven karakter aan regelingen

Dame is fleurig thuis

Met de wet toekomst pensioenen stappen alle pensioenfondsen over op een premieregeling. Er zijn een aantal optionele elementen: een solidariteitsreserve, het opheffen van de leenrestrictie, een ‘perfect’ beschermingsrendement en keuzevrijheid. In de consultatie over de wet deden veel mensen de oproep om de verschillen tussen de twee regelingen te vergroten. Ze vinden dat beter uitvoerbaar en uitlegbaar. Achmea Pensioenservices denkt dat niet de verschillen, maar juist de overeenkomsten bijdragen aan uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid. Het goede nieuws: Dat gaat niet ten koste van het verschillende karakter van de regelingen.

De basis: een premieregeling
In de opbouwfase heb je in de basis een individueel pensioenvermogen en leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid. Vanaf pensioendatum krijg je een variabele uitkering die meebeweegt met financiële resultaten.

Smaakmaker 1: Solidariteitsreserve levert risicodeling en stabiliteit op
Bovenop de individuele pensioenvermogens kan een pensioenfonds een solidariteitsreserve aanhouden. Het fonds organiseert zo extra risicodeling en stabiliseert uitkeringen. In het nieuwe contract is de solidariteitsreserve verplicht. In het consultatiedocument is het een optie voor de verbeterde premieregeling bij verplichtgestelde pensioenfondsen. Ofwel een nieuw element, mogelijk in beide premieregelingen.

Smaakmaker 2: Zonder leenrestrictie beleggen jongeren meer dan 100% in zakelijke waarden
Waar het nieuwe contract en de verbeterde premieregeling meer uit elkaar gaan lopen is op het punt van beleggingsmogelijkheden. Te beginnen met het zogenaamde ‘opheffen van de leenrestrictie’. Dit houdt in dat jongeren meer dan 100% in zakelijke waarden kunnen beleggen. Ze lenen dan als het ware geld van ouderen binnen het fonds. Met dat geleende geld beleggen jongeren en hebben ze kans op meer rendement. Jong en oud hebben elkaar nodig in deze constructie. Deze optie staat in de consultatie alleen open voor het nieuwe contract.

Smaakmaker 3: Perfect beschermingsrendement tegen renterisico
Daarnaast kent het nieuwe contract een beschermingsrendement. Om het (bijna) ingegaan pensioen te beschermen tegen renterisico. In het nieuwe contract hoef je dit beschermingsrendement niet werkelijk met je beleggingsportefeuille te halen, maar mag je het wel toebedelen. De bescherming is dan ‘perfect’, maar er zal dan in de praktijk altijd een mismatch zijn tussen werkelijk behaald rendement en toegekend rendement aan (bijna) gepensioneerden. Dat verschil slaat neer bij anderen binnen het collectief. Ook hier hebben jong en oud elkaar dus nodig. En deze optie kan alleen binnen het nieuwe contract. Er is ook de mogelijkheid om het toegekende beschermingsrendement wel één-op-één aan te sluiten bij het werkelijk behaald beschermingsrendement. Dit kan zowel in het nieuwe contract als in de verbeterde premieregeling.

Smaakmaker 4: Keuze tussen vaste of variabele uitkering
Tot slot kan je in premieregelingen verschillende mate van keuzevrijheid bieden. Binnen de verbeterde premieregeling hebben deelnemers vaak individueel de keuze tussen meer of minder risicovolle beleggingsprofielen. Daarnaast hebben deelnemers binnen de verbeterde premieregeling altijd individueel de keuze tussen een vaste of variabele uitkering. Biedt het fonds alleen een variabele uitkering, dan kan de deelnemer een vaste uitkering aankopen bij een verzekeraar. En ook andersom: als het fonds alleen een vaste uitkering biedt, kan de deelnemer een variabele uitkering aankopen bij een verzekeraar. Binnen het nieuwe contract heb je deze vormen van keuzevrijheid niet.

De 4 smaakmakers geven verschil in karakter
Er is dus wel degelijk onderscheid tussen het nieuwe contract en de verbeterde premieregeling. Het nieuwe contract kent in de basis meer risicodeling. De verbeterde premieregeling kent meer keuzevrijheid. Maar er zijn ook heel veel overeenkomsten.

Kans: Overeenkomsten in de uitvoering geven schaalvoordelen
In veel reacties op het consultatiedocument klinkt de oproep door om de verschillen tussen de contracten in de wetsteksten te vergroten. Door bijvoorbeeld het toekennen van werkelijk behaald beschermingsrendement niet mogelijk te maken in het nieuwe contract. Of de solidariteitsreserve niet mogelijk te maken bij keuze voor de verbeterde premieregeling. Maar in plaats van nadruk op verschillen, kan je ook kijken naar de kansen die ontstaan dankzij de overeenkomsten. Beide contracten zijn premieregelingen, met daarbij wat extra modules voor risicodeling en/of keuzevrijheid. Het geeft een mooie kans om de beide contracten op een vergelijkbare manier uit te voeren. Kortom deelnemers zien het eigen karakter van de regeling. Onder de motorkap zijn er schaalvoordelen: het is goedkoper, robuuster en minder foutgevoelig.

Auteur: Agnes Joseph, actuaris

Vindt u de keuze tussen de contracten lastig?
U kunt uit laten zoeken welke voorkeuren uw deelnemers hebben. Hoe dat kan, vertelt Koen Vaassen u graag.