Checklist opdrachtaanvaarding voor pensioenfondsen

jongedame in gele trui met laptop

De Wet toekomst pensioenen komt er aan. Pensioenfondsen en sociale partners hebben elk hun eigen rol bij de overstap naar het nieuwe stelsel. Sociale partners maken de keuze voor een pensioencontract. Het pensioenfonds kan hen ondersteunen in die keuze. Daarnaast kunnen sociale partners vragen aan het pensioenfonds om de bestaande pensioenen in te varen. Als sociale partners het verzoek om uitvoering aan het bestaande pensioenfonds doen, dan heeft het pensioenfonds ook heel wat om over na te denken. Dit is onze checklist.

Stap 1: Pensioenkennis en bruggen bouwen
Het pensioenfonds heeft veel kennis van pensioen en van de deelnemers. Een goede basis voor de ondersteuning van sociale partners bij de contractkeuze. Het pensioenfonds is ook de brug tussen sociale partners en de uitvoeringsorganisatie. Als sociale partners hun keuze gemaakt hebben, vragen ze een pensioenuitvoerder om het contract uit te voeren. Dat kan ook een andere pensioenuitvoerder zijn.

Stap 2: Kan en wil pensioenfonds de regeling uitvoeren?
Het besluit om akkoord te gaan met het uitvoeren van de nieuwe regeling en met invaren inclusief de precieze invulling van het invaren ligt bij het pensioenfonds. Evenals sociale partners, weegt het pensioenfonds of het evenwichtig is om in te varen. Onder welke voorwaarden kan en wil het pensioenfonds de nieuwe regeling uitvoeren? En daarmee de opdracht – het verzoek om uitvoering van de nieuwe regeling al dan niet met invaren – aanvaarden.

 

Checklist

  • Willen we de nieuwe regeling uitvoeren? Is de regeling evenwichtig, uitvoerbaar en uitlegbaar?
  • Kunnen we de nieuwe regeling uitvoeren? Wat zijn de consequenties van het uitvoeren van de nieuwe regeling? Zowel voor de kosten van premie inclusief risicopremies en uitvoeringskosten als voor overige aspecten van het uitvoeren.
  • Varen we oude pensioenrechten in?
  • Het compensatievraagstuk door de overstap naar degressieve opbouw. Het pensioenfonds kijkt hierbij ook naar het eigendomsrecht, de gelijke behandelings- en fiscale wetgeving en het eventuele behoud van de verplichtstelling.

 


Pensioenfonds weegt opgebouwde pensioenen
Minister Koolmees gaf aan dat de overstap naar het nieuwe stelsel een itteratief proces is. En dat samen optrekken heel belangrijk is. Pensioenfonds en sociale partners staan immers elk vanuit hun eigen rol in de overgang naar het nieuwe stelsel. Sociale partners maken een regeling voor de toekomst. Het pensioenfonds kijkt zowel naar toekomst als naar het verleden. De in het verleden opgebouwde pot met geld is namelijk voor deelnemers nu en in de toekomst van groot belang.

Auteur: Richtje Thien, senior pensioenjurist