Bestuursadvies in de transitie naar het nieuwe stelsel

dame rood haar op kantoor

Bij Achmea Pensioenservices (APS) begeleiden we onze klanten over een breed front in hun transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Op dit thema werken onze teams van Actuarieel Advies, Bestuursadvies en Juridisch Advies nauw samen. In dit artikel lichten we APS Bestuursadvies uit. Welke vragen spelen er bij klanten? En hoe begeleiden we hen? We vragen het aan Karen Castelijns, senior bestuursadviseur, die uitlegt hoe zij haar klant Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten in dit grote overgangsproces begeleidt.

Persoonlijke adviseur
Karen: “Al sinds 2014 werk ik voor deze klant; al die tijd met dezelfde voorzitter. Onze belofte om persoonlijk bestuursadvies te leveren, kunnen we door deze lange relatie met Pensioenfonds Fysiotherapeuten dus dubbel en dwars waarmaken. Op dit moment bedien ik vanuit onze afdeling Bestuursadvies met twee collega’s deze klant, waarbij ik de rol van projectleider heb voor de overgang naar het nieuwe stelsel.”

Lijntjes leggen in het kwadraat
“Vanuit onze afdeling Bestuursadvies leveren we ook bestuursondersteuning. Bij elkaar praat je dan over een omvangrijk menu aan services, waaruit klanten hun keuzes kunnen maken. Dit kan variëren van secretariële en administratieve ondersteuning tot en met beleidsadvisering. Voor deze klant ben ik de spin in het web. Denk onder meer aan vergaderingen plannen, inclusief notuleren, en het op orde en actueel houden van de fondsdocumenten, governance dus, maar vooral: aan het leggen van lijntjes. Nu echter, tijdens onze voorbereidingen op het nieuwe contract, ben je lijntjes aan het leggen in het kwadraat. Er is veel meer afstemming nodig om te borgen dat alle partijen zijn aangehaakt. Als pensioenfonds moet je alle belanghebbenden evenwichtig in het proces meenemen, in de eerste plaats de achterban, voor wie je het uiteindelijk allemaal doet. Maar denk ook aan actuarieel advies, de sleutelfunctiehouders, de raad van toezicht of visitatiecommissie…. Geen enkele partij mag je overslaan.”

Iteratief proces
“Iedere klant is anders. Met andere behoeften en een andere timing naar het nieuwe contract. Daarom maken we vanuit Bestuursadvies geen blauwdruk van de ondersteuning die we specifiek leveren voor dit overgangsproces. Alles is nieuw. Het is een iteratief proces, waarbij je stapje voor stapje vooruitgaat en gebruikmaakt van het voortschrijdend inzicht dat je al doende ontwikkelt. Samen met het bestuur stellen we zo een individuele planning op. Wel wisselen we binnen APS als bestuursadviseurs regelmatig onze ervaringen uit. Het is fijn om zo gevoed te worden. En omdat we vooraan staan in het proces, weten we goed wat er speelt en kunnen we veel met elkaar delen. Daar profiteren klanten natuurlijk ook van.”

Achmea Pensioenservices
Achmea Pensioenservices adviseert pensioenfondsen, sociale partners en beroepspensioenverenigingen op weg naar het nieuwe stelsel. Wilt u meer weten over onze aandachtspunten en hoe we pensioenfondsen verder helpen? Neem dan contact met ons op.