Nieuwe voorzitter Klantenraad Achmea Pensioenservices

08 januari 2019 

Jobert Koomans is vanaf 12 december voorzitter van de Klantenraad van Achmea Pensioenservices. Hij vervangt Janwillem Bouma, die afscheid nam van de raad in verband met het beëindigen van zijn werkzaamheden voor Shell, één van de fondsen die Achmea Pensioenservices administreert en adviseert. Jobert Koomans is bestuurder van SBZ Pensioen en vanuit die hoedanigheid vanaf medio 2017 lid van de Klantenraad.

Jobert Koomans is ruim 30 jaar werkzaam in de pensioensector onder andere bij Towers Watson en zijn voorgangers. In die jaren adviseerde hij veel ondernemingen en pensioenfondsen, vooral over strategische en complexe vraagstukken. Daarnaast vervulde hij een aantal managementrollen, onder andere als maatschaps- en directievoorzitter van Towers Watson Nederland. Vanaf 2014 zet hij zijn kennis in voor bestuurs- en toezichtfuncties in de pensioensector. Samen met zijn compagnon Hendrik Jan Kaal (Kaal & Koomans) geeft hij strategie adviezen in de pensioensector. Daarnaast is hij docent bij de Certified Pensioenexecutive opleiding van de Erasmus Universiteit.

“De Klantenraad wordt gekenmerkt door een open en constructieve dialoog met de directie van Achmea Pensioenservices. Klanten die deel uit maken van de raad delen hun toekomstvisies en zien veel in onderlinge samenwerking om strategische doelen te bereiken. Zo hebben we ook bij de invulling van de actieve groeistrategie van SBZ Pensioen uitstekend samengewerkt met andere pensioenfondsen die ook door Achmea Pensioenservices bediend worden.”

“Binnen de klantenraad werken we de gezamenlijke thema’s en speerpunten voor 2019 concreet uit. Als voorzitter wil ik daarbij een actieve meewerkende rol vervullen en er op toezien dat klanten en Achmea Pensioenservices samen goede resultaten boeken.”

Klantenraad Achmea Pensioenservices
De Klantenraad bestaat uit 15 vertegenwoordigers van ondernemings-, beroeps- en vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen, organismen voor de financiering van pensioenen en het Centraal Beheer APF. De Klantenraad adviseert de directie van Achmea Pensioenservices over onder meer de koers van het pensioenbedrijf, de pensioenproducten en de dienstverlening. De raad komt 4 keer per jaar samen.

SBZ Pensioen
SBZ Pensioen is het pensioenfonds voor organisaties werkzaam in- of verwant aan de verzekeringssector en de financiële sector. SBZ Pensioen is een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds met circa 50 aangesloten werkgevers, 11.000 actieve deelnemers en een belegd vermogen van circa € 5,5 miljard.

Jobert Koomans