Nieuwe digitale omgeving

Een nieuw administratieplatform

De eerste concrete stap binnen onze ambitie hebben we gezet met de keuze voor een compleet nieuwe digitale omgeving. Hierbij staat het realiseren van een nieuw digitaal administratieplatform centraal. Bij de realisatie trekken wij samen met onze klanten op om zo goed mogelijk aan te sluiten op hun behoeften qua dienstverlening en informatie.

Lees meer over ons IT-beleid

Achmea Pensioenservices online IT magazine

Platform gebaseerd op het succesvolle RiskCo Administratie Platform (RAP)
Achmea is mede-eigenaar van het RAP-platform, de nieuwe digitale omgeving waar we naar overgaan. Met dit platform kunnen schaal- en kostenvoordelen worden gerealiseerd die weer ten goede kunnen komen aan deelnemers. Bijvoorbeeld door meer eenduidige verwerking van klantgegevens. Het platform zorgt ervoor dat we sneller en flexibeler kunnen inspelen op de grote veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel. Het maakt onze pensioenadministratie eenvoudiger. En het biedt ook meer uitgebreide communicatiemogelijkheden, waardoor we onze dienstverlening nog beter kunnen afstemmen op de wensen van deelnemers.

Onze dienstverlening gaat onverminderd door
Terwijl onze nieuwe organisatie geleidelijk aan tot stand komt, gaat onze dienstverlening onverminderd en op hetzelfde niveau door. We voeren daarvoor tijdelijk twee organisaties: de huidige en de nieuwe organisatie. Beiden binnen 1 divisie. De huidige organisatie blijft voor onze klanten de stabiele factor voor zo lang als nodig. Het richt zich op de kwaliteit van de bestaande dienstverlening en zorgt ervoor dat alles doorgaat zoals klanten dat gewend zijn.

Stap voor stap gaan we over
Onze medewerkers en klanten gaan stapsgewijs mee naar de nieuwe organisatie. Administraties van klanten worden geleidelijk aan gemigreerd naar het nieuwe systeem. Zodra alle klanten ‘over’ zijn naar de nieuwe organisatie, vervalt de huidige organisatie en is het nieuwe Achmea Pensioenservices grotendeels een feit. Bij alle stappen die we gaandeweg zetten, staat onze klant centraal. Dat was al zo en daar verandert niets aan.

Lees meer over onze ambitie

Lees meer over onze uitgangspunten

vrouw witte blouse en smartphone