Agnes Joseph

actuaris

“Het mooiste aan het vak van actuaris is de maatschappelijke relevantie.”

 

Wat is je zakelijke achtergrond?
“Ik ben actuaris voor de pensioenfondsen. Daarnaast ben ik lid van de commissie Actuariaat van de Pensioenfederatie, research fellow bij Netspar en docent bij het Actuarieel Instituut, Stichting Pensioen Opleidingen en Nyenrode. Ik heb econometrie, actuariaat en economie gestudeerd.”

Waarom dit vak?
“Het mooiste aan het vak van actuaris vind ik de maatschappelijke relevantie. De meeste mensen zijn niet met hun pensioen bezig. Voor mij voelt dat als een extra verantwoordelijkheid om het goed te doen. Zo heb ik bijvoorbeeld een enorme drijfveer om de pensioensector efficiënter en goedkoper te maken, zodat er meer geld overblijft voor de deelnemers.”

Waar ben je trots op?
“Ik heb de afgelopen jaren meerdere interactieve modellen gemaakt voor pensioenfondsbestuurders. Bijvoorbeeld modellen om de consequenties van beleidsaanpassingen door te rekenen: ‘pensioenfonds flight simulators’. Daarmee kan je zien wat er gebeurt als je aan de knoppen van het model draait, bijvoorbeeld een aanpassing van de premie. Dat is echt heel leerzaam en daar ben ik zeker trots op. En uiteraard ook op het feit dat ik Actuaris van het Jaar 2018 ben geworden.”

Wat is de trend in jouw vak momenteel?
“Het aantal pensioenfondsen is afgelopen decennia fors afgenomen, maar het aantal benodigde actuarissen niet. Dit komt onder andere door een toename aan regelgeving. Ik vraag me wel eens af of dit een goede ontwikkeling is. In een zekere, voorspelbare wereld werken regels goed. Maar in een onzekere wereld moeten pensioenfondsen wendbaar zijn. Dan kunnen starre regels in de weg gaan zitten. Ik denk dat de wetgeving eenvoudiger kan. Dat zou beter, goedkoper en gemakkelijker zijn.”

Welke aandachtspunten zie jij vanuit jouw vak voor bestuurders?
“Als actuaris hou ik natuurlijk van rekenen. Maar ik zie dat er in de pensioensector wel vaak te snel naar rekenmodellen wordt gegrepen. Vrijwel onbewust wordt tegenwoordig overal een kwantitatieve onderbouwing gezocht, terwijl een kwalitatieve analyse soms eerder tot een goed besluit leidt. Rekenmodellen geven een goed inzicht, maar ze zijn niet de ultieme oplossing. Je moet zelf blijven nadenken. Dat zie ik als een belangrijk aandachtspunt voor bestuurders.”

Waar word je blij van privé?
“Van mijn gezin. Met mijn kinderen maak ik graag computerspelletjes, zoals een digitale escaperoom. Met mijn man, die meubelmaker is, koop ik huizen die we samen opknappen voor de hobby.”

Lees meer over Actuarieel advies.

Agnes Jospeh