De weg banen naar het nieuwe pensioenstelsel

pioniers in pensioen

De pensioenwereld van morgen vraagt om vandaag te bedenken hoe het anders kan en anders moet. Het vraagt van ons vooruitstrevende oplossingen te bedenken die passen bij de nieuwe wereld. Daarbij is onze drijfveer steeds om pensioen zo begrijpelijk en eenvoudig mogelijk te maken. En ons stelsel beter uitvoerbaar te maken voor deze en alle toekomstige generaties.

De contouren van ons nieuwe stelsel zijn geschetst in de nieuwe Wet toekomst pensioenen. In de gesprekken die we voeren horen we veel vragen over hoe het nieuwe stelsel straks daadwerkelijk uitpakt: wat moet op welk moment besloten worden en hoe krijgt de uitvoering van de wet praktisch gestalte. De vragen triggeren ons nieuwe wegen te verkennen.

Nieuwe wegen verkennen doen we niet voor het eerst nu er een nieuw stelsel voor de deur staat. We kijken elke dag wat er te verbeteren is. We deden ervaring op met het uitvoeren van collectieve premieregelingen voor pensioenfondsen. We ontwikkelden een vernieuwende onderzoeksmethodiek om risicobereidheid van deelnemers te toetsen. We zijn steeds in gesprek met de sector en de overheid en schromen niet om onze mening te geven, gebaseerd op onze praktische ervaring en de ambitie om de beste uitvoering voor pensioenfondsen te realiseren.

Meer over het pensioenakkoord

Steeds werken we eraan om het pensioen van morgen vandaag mogelijk te maken.
Wij zijn Achmea Pensioenservices.
Wij zijn Pioniers in Pensioen.