Automatisch Sturen

Pensioen beweegt mee met de deelnemer

Een echtscheiding, een overlijden maar ook een lage rentestand of fluctuaties op aandelenbeurzen… Er zijn veel persoonlijke en economische veranderingen te noemen die, binnen een beschikbare-premieregeling (DC-regeling), vragen om flexibiliteit bij beleggen. ‘Automatisch Sturen’ is een vernieuwende vorm van beleggen dat hiermee rekening houdt.

Beleggingen bewegen mee
Zeker met het oog op het nieuwe pensioenstelsel en individueel pensioen, moet pensioen wat ons betreft meebewegen met de persoonlijke situatie van de deelnemer. Ook als de deelnemer zijn gewenste pensioenuitkomsten niet zelf bepaalt. In tegenstelling tot traditionele vormen van pensioenbeleggen (3 lifecycles), beweegt ons product Automatisch Sturen mee met individuele situaties van een deelnemer én met situaties in de economie. Elke maand wordt automatisch bepaald of de beleggingen aangepast moeten worden op deze situaties. Maar de deelnemer houdt altijd regie en kan dit ook zelf bepalen. Met duidelijke communicatie kiest hij eenvoudig de optimale verdeling van mogelijke pensioenuitkomsten.

Automatisch Sturen in 4 stappen

 • Stap 1: risicobereidheid bepalen
  Een deelnemer bepaalt eerst hoeveel risico hij bereid is te nemen (risicobereidheid) met behulp van een unieke meetmethode: de Beleggingsbalans. De Beleggingsbalans werkt als een schuifregelaar. Door de schuif heen en weer te bewegen, kiest de deelnemer zijn optimale verdeling van risico en rendement voor een mogelijk pensioeninkomen.

 • Stap 2: individuele omstandigheden bepalen
  De beoordeling van de persoonlijke situatie van de deelnemer gaat aan de hand van onder andere leeftijd, verhouding kapitaal / premie en verhouding AOW / aanvullend pensioen.

 • Stap 3: selectie best passende beleggingsmix
  We selecteren de beleggingsmix die het beste aansluit op het bepaalde risicoprofiel. Er zijn 18 mogelijke beleggingsmixen per leeftijdscategorie (lifecycles).

 • Stap 4: maandelijkse controle
  Elke maand wordt automatisch voor iedere deelnemer opnieuw berekend of de gekozen beleggingsmix nog past bij de risicobereidheid en het pensioendoel van de deelnemer. Soms is er door persoonlijke of economische omstandigheden een andere beleggingsmix nodig om tot de gewenste verdeling van pensioenuitkomsten te komen.

Meten van de meerwaarde
De hoogte van een variabele uitkering is onzeker. Belangrijk is welke mate van onzekerheid past bij het individu. Met economische modellen berekenen we de verwachte pensioenuitkering en de kans op een lagere of hogere pensioenuitkering. Door in het beleggingsbeleid te variëren, zoeken we altijd de best passende pensioenoplossing voor de deelnemer.

Wat is ‘de best passende pensioenoplossing’?
Het beleggingsbeleid met de hoogst verwachte pensioenuitkering is niet per sé de best passende pensioenoplossing. Want tegenover een hogere verwachte pensioenuitkering staat meer risico. Het risico is de kans op een lagere pensioenuitkering in economisch slecht weer. ‘Best passend’ hangt af van de individuele risicobereidheid.

Zekerheid equivalente pensioenuitkering
Met het risicoprofiel van een deelnemer kunnen we het ‘best passende’ beleggingsbeleid bepalen. We drukken de onzekere pensioenuitkering dan uit in 1 getal, het 'zekerheidsequivalent' (certainty equivalent). Dit is een gegarandeerde uitkering die, gegeven de risicobereidheid, evenveel waard is als een gemiddeld hogere, maar onzekere uitkering. Het ‘best passende’ beleggingsbeleid geeft de hoogste zekerheid equivalente pensioenuitkering.

Meerwaarde bij aanvang
Anders dan bij traditionele premieregelingen stemmen we bij Automatisch Sturen het beleggingsbeleid niet alleen af op de risicobereidheid van deelnemers, maar ook op toekomstige economische verwachtingen en persoonskenmerken. Zodra de deelnemer binnenkomt, maken we een persoonlijke berekening om het beleggingsbeleid hierop te optimaliseren. Dit maatwerk heeft bij aanvang van de deelname al een grote meerwaarde.

Meerwaarde bij life-events
WTW en Mercer hebben de meerwaarde van het wijzigen van het beleggingsbeleid bij events berekend. De uitkomsten laten zien dat de meerwaarde van Automatisch Sturen bij deze eenmalige events kan oplopen tot 2,9%.

Meerwaarde Automatisch sturen

Oplossing met een visie
Automatisch Sturen als innovatieve oplossing is opgezet met een eenvoudige visie: de beste pensioenoplossing maken voor deelnemers. Een pensioenoplossing op basis van persoonlijke omstandigheden, die meebeweegt met veranderingen. In het leven én in de economie. Hoeveel iemand meemaakt in zijn leven, weet niemand. Maar iedere deelnemer heeft altijd recht op een optimaal pensioen.

Lees meer over de beleggingsbalans

dame krulhaar